Słowo i Życie - strona główna  
  wydawca      prenumerata       redakcja        e-mail
        


Maria Jakoniuk

Bielsk Podlaski

70-lecie Kościoła Chrystusowego w Polsce i otwarcie kaplicy

[opublikowane w „Słowie i Życiu” nr 9-10/91]


Białostocczyzna jest kolebką Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich. Tu rozpoczynał swą pracę br. Konstanty Jaroszewicz w roku 1921, po powrocie z USA. Stąd wywodzi się większość pionierów n. Kościoła: Nikon Jakoniuk, Mikołaj Korniluk, Paweł Bajeński, Teodor Lewczuk, Bolesław Winnik. Na tym terenie działał również Jerzy Sacewicz. Przed II wojną światową istniało tu 5 zborów i 15 placówek. Dlatego też właśnie na Białostocczyźnie miała miejsce uroczystość 70-lecia pracy Kościoła Chrystusowego w Polsce. Uroczystość ta zbiegła się z otwarciem i poświęceniem nowo wybudowanego Domu Modlitwy w Bielsku Podlaskim, przy ul. B. Prusa 2.

Zbór w Bielsku Podlaskim powstał w 1967 roku. Przez ponad 20 lat nabożeństwa odbywały się w małej kaplicy, przy ul. Nowotki 34. Przez kilkanaście lat Zbór ubiegał się o zezwolenie na budowę Domu Modlitwy, aż wreszcie w 1985 roku rozpoczęto jego budowę.

"Z łaski Bożej kończymy budowę Domu Modlitwy naszego Zboru. Z pomocą Bożą i Waszą budowaliśmy go przez 6 lat. Teraz chcemy, wspólnie z Wami, podziękować za to Bogu" – tak rozpoczynało się zaproszenie do Bielska Podlaskiego, skierowane do wszystkich zborów.otwarcie kaplicy w Bielsku Podlaskim 1991 r.

Uroczystość otwarcia Domu Modlitwy poprzedzona była 2-dniową konferencją dla pracowników Kościoła i ich żon. Jej tematem była "Rola i zadania kaznodziei i jego rodziny w służbie Zboru". Wykłady prowadzono w dwóch grupach: dla braci i sióstr. Doświadczeniami ze swej służby dzielili się z nami bracia Vernon i br. Ken Mead, oraz siostry: Carol i Joy Yernon oraz Adela Bajko.

Zarówno podczas Konferencji, jak i przez cały czas trwania uroczystości, korzystaliśmy z pomieszczeń Bursy Szkolnej. Wszyscy czuli się tam jak w domu, dzięki miłej, wspaniałej obsłudze i smacznym posiłkom.

Przygotowania do otwarcia Domu Modlitwy trwały do ostatniej chwili. W kaplicy odbywało się generalne sprzątanie, ustawianie nowych, bardzo ładnych i wygodnych ławek. Br. Marek Andrzejczuk zdążył jeszcze przymocować tablicę informacyjną.

1991 r. od lewej: P. Bajko. K. Jakoniuk, H. SacewiczPrace zostały, w zasadzie, zakończone i punktualnie o godz. 15.00 dnia 29 czerwca 1991 roku nastąpiło oficjalne otwarcie. Bracia: P. Bajko, H. Sacewicz i K. Jakoniuk przecięli wstęgę. Goście i zborownicy wypełnili kaplicę, która, w tym momencie, okazała się za mała. Międzyzborowy chór, pod dyrekcją s. Danuty Ryżyk i przy akompaniamencie s. Miry Krawczyk, wprowadził wspaniały nastrój uroczystą pieśnią "O Panie błogosławić racz". Następnie br. Konstanty Jakoniuk, pastor Zboru, przywitał zgromadzonych i przedstawił krótki rys historyczny Kościoła Chrystusowego na Białostocczyźnie, dzieje Zboru i budowy Domu Modlitwy. Obecni byli przedstawiciele władz miasta, duchowni z iotwarcie kaplicy w Bielsku Podl. 29.06.1991 r.nnych Kościołów, przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, główny architekt prof. dr Czarnecki z małżonką, a też liczni goście z zagranicy. Wielu z nich, w krótkich słowach, dzieliło się refleksjami i przekazywało życzenia dla Zboru.

Następna uroczystość, 70-lecie pracy Kościoła Chrystusowego w Polsce, rozpoczęła się o godz. 18.30. Wygłoszono m.in. dwa referaty: br. Henryk Sacewicz mówił o historii n. Kościoła, a br. Andrzej Bajeński roztaczał wizję Kościoła, wkraczającego w XXI wiek. Brat Paweł Bajko, przemawiając na zakończenie, przytoczywszy werset Hebr, 13,7:"Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich", przypomniał sylwetki pionierów n. Kościoła.

Następnego dnia, tj. w niedzielę, 30 czerwca '91 o godz. 10.00, sala ponownie okazała się zbyt mała. Podczas uroczystości poświęcenia Domu Modlitwy wiele osób musiało stać przez ponad 3 godziny (tyle trwało nabożeństwo). Przemawiało wielu braci, gości z kraju i zagranicy. Usługiwał chór i trio wokalno-instrumentalne w składzie: s. A. Lewczuk i br. M. i R. Krawczykowie. Uroczystość zakończono Wieczerzą Pańską.

O godz. 16.00 kaplica ponownie wypełniła się po brzegi. Tym razem wielu mieszkańców Bielska przybyło na koncert śpiewającej rodziny Vernon z USA. Rodzina Yernon usługiwała również w czasie poprzednich uroczystości, ale tym razem mieliśmy szczególny przywilej przeżyć duchowych i artystycznych.

kaplica w Bielsku PodlaskimJesteśmy, jako Zbór, wdzięczni Bogu za Braci i Siostry, a też naszych Przyjaciół, z którymi dzieliliśmy radość tych uroczystych dni. Niech Bóg obficie wynagrodzi wszystkim, którzy, poprzez miłość do Jezusa, byli też z nami podczas trudnych, pełnych wysiłku, 6 lat budowy. W ciągu tych lat Pan uczył nas modlitwy i ufności. On sam rozwiązywał nasze problemy i z Nim pokonywaliśmy trudności. Bóg darował wielu przychylnych nam ludzi. Pracowali Bracia i Siostry z naszego Zboru. Korzystaliśmy z pomocy okolicznych zborów , a też przyjaciół. Bóg poruszył wiele serc w kraju i za granicą, by wesprzeć nas finansowo. l tak oto powstał Dom Modlitwy, jako świadectwo wspólnego wysiłku i jedności ludu Bożego dla głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. 29 i 30 czerwca 1991 zapisały się głęboko w naszych sercach i na długo pozostaną w naszej pamięci.

Na zakończenie ważna informacja: nabożeństwa w Bielsku Podlaskim, przy ul. B. Prusa 2, odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.00 i w każdy piątek o 18.00. Zapraszamy.

[opublikowane w „Słowie i Życiu” nr 9-10/91]

Copyright © Słowo i Życie