wydawca     prenumerata     kontakt"Słowo i Życie"
(ISSN 1234-1487) - początkowo miesięcznik, aktualnie kwartalnik,
wydawane
jest od roku 1989  przez  Kościół Chrystusowy w RP, występująca poprzednio pod nazwą Kościół Zborów Chrystusowych i Wspólnotę Kościołów Chrystusowych.
Pierwszym redaktorem naczelnym był dr H. Ryszard Tomaszewski (do roku 1995),
obecnie funkcję tę pełni pastor Bronisław Hury. 

Czasopismo redagują: Nina i Bronisław Hury

Adres redakcji:
    "Słowo i Życie"
    ul. Puławska 114/7
    02-620 WARSZAWA
    tel./fax 22 844 40 16 
    napisz do nas