strona główna
 


prenumerata            

"Słowo i Życie" - początkowo miesięcznik, aktualnie kwartalnik (ISSN 1234-1487), jest czasopismem  Kościoła Chrystusowego w RP (do września 2011 roku występującego pod nazwą Wspólnota Kościołów Chrystusowych), wydawanym przez agendę
Wydawnictwo Słowo i Życie. Na okładce każdego numeru drukujemy krótkie Info o KCh.

"Słowo i Życie" na swoich łamach prezentuje szeroko pojęte nauczanie i działalność Kościoła, jego interpretację doktryn biblijnych, propaguje biblijne wzorce codziennego życia, świadectwa chrześcijańskiego życia.
Celem czasopisma jest również głoszenie Ewangelii - prezentowanie w przystępnej formie  Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Publikowane są w nim artykuły autorów wywodzących się z różnych Kościołów, z których przesłaniem się identyfikujemy. Ważne jest dla nas przesłanie, a nie denominacyjna przynależność autorów.

Czasopismo jest czynnikiem integrującym zbory i dokumentującym działalność Kościoła Chrystusowego. Zobacz: Baza artykułów o KCh, opublikowanych w Słowie i Życiu. 
redaktorzy SiŻ: Nina i
                 Bronisław Hury
Pierwszym redaktorem naczelnym był dr H. Ryszard Tomaszewski  (do roku 1995). Obecnie funkcję tę pełni pastor Bronisław Hury,  redagujący czasopismo z żoną Niną.

  Nina i Bronisław Hury Adres redakcji:    "Słowo i Życie",  ul. Puławska 114/7,  02-620 WARSZAWA 
tel./fax 22 844 40 16   napisz do nas