Słowo i Życie nr 4/2014
nr 1/2015

    Spis treści
 • Nina i Bronisław Hury  Od redakcji

  ...Paryska redakcja w równym stopniu wyśmiewała chrześcijan, ale atak nastąpił ze strony muzułmanów. A przecież zachodnie media traktują islam przychylniej niż chrześcijaństwo. Inną niegodziwością jest to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Tam nie islam, lecz nacjonalizm ubierany w chrześcijańską frazeologię jest źródłem nienawiści. Świat reaguje na te wydarzenia w sobie właściwy sposób: Chce uciec od problemu i pozostać przy swojej bezbożności. Nikomu dziś już nie przychodzi do głowy, co można było usłyszeć jeszcze kilka wieków temu, że pewne nieszczęścia są konsekwencją niewierności ludu Bożego. Dziś nikt nie dopuszcza myśli, że to co się dokoła dzieje, jest konsekwencją rugowania z przestrzeni publicznej praw Bożych i zastąpienia ich prawami stanowionymi przez człowieka...

 • W. Andrzej Bajeński  2015 - Rok pierwszeństwa uczniostwa

  ...W zborach Kościoła Chrystusowego w RP rodzi się pewna nowa tradycja. W każdym kolejnym roku chcemy jako wspólnota skupiać uwagę na jednym z naczelnych zadań, dla których Kościół Jezusa Chrystusa został powołany. Rok 2014 był obwołany ROKIEM pierwszeństwa EWANGELIZACJI. W ten sposób uwaga duszpasterska została skoncentrowana na pierwszym z pięciu naczelnych zadań Kościoła, czyli na kwestiach docierania do niewierzących ze świadectwem o Jezusie i zachęcania do wiary zgodnej z Ewangelią. Zaowocowało to znaczącym wzrostem działań ewangelizacyjnych i okołoewangelizacyjnych... Rok 2015 obwołaliśmy ROKIEM pierwszeństwa UCZNIOSTWA. Celem jest skoncentrowanie się na uczniostwie, jako metodzie duchowej formacji naśladowców Chrystusa. Tam, gdzie uczniostwo zanikło, chcemy je animować. Tam, gdzie zostało wyparte na margines, chcemy przywrócić należne mu miejsce...

 • John Stott Radykalne uczniostwo
 • Robert Boryczka Jestem Charlie?
 • Nina Hury  Droga do Jerozolimy
 • Philip Yancey Ostatni tydzień
  ...Ewangelie to kroniki ostatniego tygodnia życia Jezusa, poprzedzone dosyć długimi wprowadzeniami.W niewielu biografiach temat śmierci zajmuje więcej niż dziesięć procent... Ewangelie jednak poświęcają niemal jedną trzecią swojej objętości kulminacyjnemu, ostatniemu tygodniowi życia Jezusa. Tylko dwie Ewangelie wspominają o wydarzeniach związanych z narodzinami Jezusa, a wszystkie cztery na zaledwie kilku stronach omawiają Jego zmartwychwstanie. Jednak każda z tych kronik przedstawia szczegółowy opis wydarzeń, które doprowadziły do Jego śmierci. Nic podobnego i nigdy wcześniej nie miało miejsca. Śmierć Syna Bożego, poniesiona na planecie Ziemi, okazała się zjawiskiem wprost niepojętym. Czy Mesjasz miałby zostać pokonany, a Bóg ukrzyżowany? Sama natura dostała konwulsji - ziemia zatrzęsła się, skały popękały, a niebo pociemniało... czytaj dalej 
 • Kobieta w wojsku - wywiad z Pauliną Leśną
 • Rafał Piekarski Stacja misyjna w Łodzi
 • Charles R. Swindoll Jezus i kobiety
 • Bronisław Hury Anatol Sacała (1933-2015)
 • Dlaczego tak wiele denominacji chrześcijańskich?
 • Radosław Gasza Czyńmy dobro razem

Słowo i Życie można nabyć w redakcji, w zborach KCh, w księgarni Jack w Ustroniu

Copyright © Słowo i Życie 2014