Zmiany w Aliansie Ewangelicznym


Dnia 15 stycznia 2015 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku wprowadzonych zmian obecnie zasiadają w nim zwierzchnicy najważniejszych Kościołów ewangelikalnych w Polsce: pastor Andrzej Bajeński - Prezbiter Naczelny Kościoła Chrystusowego w RP, pastor Andrzej Jeziernicki - Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, pastor Andrzej Nędzusiak - Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie, prezbiter Tadeusz Tołwiński - Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, prezbiter dr Marek Kamiński - biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP, prezbiter dr Mateusz Wichary - Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. W spotkaniu udział wzięli również pastor Władysław Dwulat – ustępujacy Sekretarz AE oraz pastor Wojciech Włoch - zwierzchnik Kościoła Bożego w Polsce.

Po przekazaniu władzy Zarządowi przez dotychczasowe Prezydium w osobach Przewodniczącego prezb. Andrzeja Nędzusiaka i Sekretarza Generalnego pastora Władysława Dwulata, nowe władze podziękowały ustępującym przywódcom za dotychczasową służbę.

Pierwszą decyzją nowych władz było przyjęcie w poczet członków AE Kościoła Zielonoświątkowego w RP, na wniosek uczestniczącego w spotkaniu zwierzchnika tego Kościoła, biskupa Marka Kamińskiego. Drugą decyzją był wybór Przewodniczącego Aliansu. Został nim prezbiter dr Mateusz Wichary - Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Obie decyzje zostały podjęte z radością i nadzieją. Nowo wybranego Przewodniczącego pozostali członkowie Zarządu powierzyli prowadzeniu Bożemu w błogosławiącej modlitwie.

Alians Ewangeliczny w RP skupia obecnie ponad 90% nurtu ewangelikalnego w Polsce, czyli około 60 tys. wiernych. W Polsce powstał w roku 2000, jest członkiem European Evangelical Alliance i World Evangelical Alliance.

źródło: baptysci.pl/minione/2650-nowe-wladze-aliansu-ewangelikalnego-w-rp

Copyright © Słowo i Życie 2014