strona głównawydawca   prenumerata  kontaktN U M E R  4
/2012
Rok 2012 dobiega końca. Co w tym roku zdominuje grudniowe dni? Przygotowania do radosnego świętowania Pamiątki Narodzenia Pana Jezusa czy niepokój spowodowany zapowiedziami końca świata? Od czwartego wieku Święta Bożego Narodzenia chrześcijanie obchodzą 25 grudnia. Od paru lat nasilają się pogłoski i zapowiedzi różnego rodzaju kataklizmów, które ostatecznie mają spowodować totalną zagładę i koniec naszego świata 21 grudnia 2012 roku. Mamy trwożyć się czy bagatelizować te przepowiednie? Wiemy, że tego typu rzeczy będą się działy. Pan Jezus zapowiadał bowiem: „I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze” (Łk 21:25-28). Czyż te słowa nie przypominają opisanych powyżej katastroficznych pogłosek?... dalej
...Z przyjemnością informuję, że w tym roku z tzw. 1% (z ubiegłorocznych podatków) wpłynęło na nasze konto 68.024,62 zł. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pozyskanie tych funduszy - tym którzy dokonali takiego odpisu w swoim rozliczeniu rocznym, jak i tym, którzy pośrednio, poprzez propagowanie naszych działań, przyczynili się do zebrania tych środków. Nasza radość jest tym większa, że zebraliśmy o ponad 40%, czyli o 20 tys. zł więcej niż rok temu! A przecież mamy czas kryzysu, gdy wielu z nas nie ma pracy albo ma dochody mniejsze niż rok temu. Bardzo nas cieszy, że docieramy do coraz szerszego grona osób...
...Nadchodzące Święta są niecodzienną okazją do przypomnienia, że choć „nie znamy dnia, ani godziny”, to Boże scenariusze historii świata realizują się co do sekundy, zgodnie ze wskazówkami Bożego zegara. „Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty” (Ga 4:4). Dokładnie tak samo stanie się, gdy nastanie - oczekiwany od wieków, zapowiadany przez proroków, znany tylko Bogu Ojcu - dzień, gdy Mesjasz powróci na ziemię. „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec” (Mt 24:36). Dlatego Chrystus od swoich naśladowców nie oczekiwał ani znajomości, ani spekulowania na temat daty. „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile” (Dz 1:7). On oczekuje czujności i gotowości na Jego powrót...
Zaprenumeruj

Słowo i Życie można nabyć w zborach KCh oraz  w księgarni Jack w Ustroniu

strona główna

Copyright © Słowo i Życie 2012