wydawca   prenumerata  e-mail

  

N U M E R   1
/2006       
 
 • W. Andrzej Bajeński  Wielki Tydzień
  ... Czytając biografie wielkich ludzi zauważamy, że zaledwie kilka z nich sprawie śmierci swego bohatera poświęca więcej niż 10 procent materiału. W Ewangeliach zaś opis ostatniego tygodnia życia Jezusa stanowi blisko jedną trzecią. Ewangeliści: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan postrzegają śmierć Jezusa jako kwestię zasadniczą. Tylko dwaj z nich opisują Jego narodziny. Wszyscy czterej po jednej stronicy poświęcają sprawie zmartwychwstania. Każdy z nich natomiast podaje szczegółowy opis wydarzeń bezpośrednio poprzedzających śmierć Jezusa. Nigdy przedtem nie wydarzyło się bowiem nic tak niepojętego...  więcej

 • Nina i Bronisław Hury  Od redakcji
  ...Tematem głównym tego numeru „Słowa i Życia” są szeroko rozumiane dobra materialne, zdobywanie pieniędzy i gospodarowanie nimi. O tym traktują teksty „Ach, te pieniądze”, „Czcij Pana darami ze swojego mienia” oraz „Rick Warren – sukcesy, pieniądze, wpływy”.
  Jak zwykle na wiosnę, nawiązujemy do Wielkiejnocy, najważniejszego z chrześcijańskich świąt. Śmierć Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie uwalnia nas od grzechu, a Jego zmartwychwstanie otwiera nam drogę do wieczności. Fakt zmartwychwstania Jezusa od początku był bardzo niewygodny i starano się mu zaprzeczać. Arcykapłani „zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśliby o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono” (Mt 28,12-15). Na niewiele się to jednak zdało. Wystraszeni początkowo apostołowie nie byli ślepi na fakty. ...

 • Zbigniew Tarkowski  Ach, te pieniądze
 • Nina Hury Rick Warren - sukcesy, pieniądze, wpływy
 • Józef Kajfosz Rozpoznać prawdę
 • Władysław Zapotoczny Zaproszony do Indii
 • Spotkanie z Wszechmocnym. Jak głosić kazania na podstawie Starego Testamentu
  [o książce A. Szumorka i konferencji na Puławskie]
 • Paweł Jarosz Byłem, notowałem, zastosowałem [relacja z konfreencji j.w.]
 • Bronisław Hury  O życiu i służbie, śmierci i Niebie - rozmowa z Georgem Bajeńskim
 • ... Czy pytanie o śmierć syna nie będzie zbyt bolesne?
  - Nie będzie. Gdy ludzie pytają nas, czy mamy dzieci, często odpowiadam, że tak, że mamy syna Beniamina, ale chwilowo nie ma go z nami, bo jest już w wieczności. Miał czternaście i pół roku, gdy szedł do szkoły, uległ wypadkowi i do domu nie wrócił... I w tym momencie rozmówca zwykle przeprasza i wycofuje się. Wtedy mówię, że my chcemy o tym rozmawiać. Ben był młodym wierzącym człowiekiem i mocno wierzę, że on jest teraz w innej rzeczywistości, jest z Panem Bogiem. Vera i ja tą wiarą żyjemy, że tylko chwilowo nie jesteśmy razem.
  - Ben w pewnym sensie nadal żyje na ziemi, nie tylko w duchowym wymiarze. Podpisanie zgody na przeszczep jego organów nie było łatwe...
  - To był trudny dla mnie moment. Tego poranka odprowadziłem Bena do pociągu. Miał około 15 km do szkoły. Dojeżdżał pociągiem, później autobusem. I jeszcze kawałek pieszo - tam, na przejściu dla pieszych uderzył go mikrobus...

 • Stefania Wawrzyniak Portret sługi Bożego [relacja z Bielska Podlaskiego]
 • Andrzej Rubaszewski Indukcyjne studiowanie Biblii [relacja z Bielska Podlaskiego]
 • W. Andrzej Bajeński Wielkie Wydarzenie Wielkanocne
 • Wielka zmiana [świadectwo]
 • Max Lucado  Gdy drzwi były zamknięte [fragment z: "Sześć godzin pewnego piątku"]
© Słowo i Życie
Słowo i Życie można zakupić w zborach WKCh, w Księgarni Chrześcijańskiej "Puławska" w Warszawie oraz Jack w Ustroniu


George Bajeński na tle Ostróda Camp, fot. SiŻ
strona główna