numer 1/2005Fundacja GŁOS EWANGELII

„Głos Ewangelii” rozpoczął swoje działania w grudniu 1965 roku jako program radiowy Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. W 1994 Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Zborów Chrystusowych i Good News Broadcasting Association z Wielkiej Brytanii powołały Fundację „Głos Ewangelii”, której celem między innymi jest: walka z demoralizacją dzieci, młodzieży i osób dorosłych; udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej, promowanie chrześcijańskich wartości, kultury i prowadzenie działań ewangelizacyjnych oraz działań zmierzających do wzmocnienia życia małżeńskiego i rodzinnego.

Działalność radiowa

Nasze programy są regularnie emitowane w ponad 40 stacjach radiowych. Wśród nich są także stacje katolickie. Współpracujemy również z Polskim Radiem (Program I i III oraz 10 stacji lokalnych). Rocznie wszystkie stacje emitują w sumie ponad 2200 reportaży i audycji „Głosu Ewangelii”. Nadajemy je w ponad 60 polskich miastach.

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie rozmów z kolejnymi 12 komercyjnymi stacjami radiowymi.

2004 rok był rokiem dużych trudności związanych z finansowaniem działalności misyjnej Fundacji. Był to też rok, w którym na II Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów i Realizatorów Radiowych „Dylematy człowieka XXI wieku” nasz utwór pt: „Kibic” zdobył jedną z głównych nagród w kategorii reportaż społeczny. Autorzy otrzymali wieczne pióro od Prezydenta Rzeczypospolitej, jako wyróżnienie za ten reportaż. Natomiast w listopadzie 2004 roku tenże reportaż zdobył honorowe wyróżnienie na XIV edycji Festiwalu Mediów w Łodzi „Człowiek w zagrożeniu”.

Działalność profilaktyczna

Od 2001 prowadzimy prelekcje w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Dziś działaniami profilaktycznymi „Młodość bez narkotyków” obejmujemy rocznie ponad 20 tysięcy uczniów szkół średnich i gimnazjów na terenie całego kraju. Nasi prelegenci, mówiąc o uzależnieniach, mają szansę wskazywać na Jezusa, który stał się dla nich drogą wyjścia z nałogu. Czynią to w państwowych szkołach publicznych.

Służba więzienna

W lipcu 2001 roku w radiowęźle bytomskiego aresztu śledczego po raz pierwszy wyemitowano nasze reportaże, podnoszące problem uzależnienia. Dziś regularnie współpracujemy ze 113 zakładami karnymi i aresztami śledczymi, co stanowi 70% jednostek penitencjarnych w Polsce.

Ponadto nasze reportaże używane są przez wychowawców i psychologów w ramach zajęć terapeutycznych z osadzonymi. Trafiają do więziennych bibliotek i są udostępniane więźniom.

Obozy młodzieżowe

Od początku naszej działalności organizujemy obozy integracyjne z licznym udziałem wychowanków domów dziecka, rodzin patologicznych i młodzieży niepełnosprawnej. Zapewniamy atrakcyjny program sportowy, edukacyjny i dobry wypoczynek. Młodzież korzysta z warsztatów teatralnych, filmowych, językowych i kursu samoobrony. Promujemy dobre wartości i chrześcijański styl życia. Rocznie obejmujemy tą akcją 200 osób.

Plany, projekty

W najbliższej przyszłości chcemy stworzyć kolejny zespół prelegentów, składający się z byłych więźniów, który zająłby się prowadzeniem spotkań profilaktycznych z osadzonymi.

Planujemy też udostępnienie szkołom ponadgimnazjalnym cyklu materiałów dydaktycznych audio i video pt. „Młodość bez narkotyków”.

Kładziemy duży nacisk na profilaktykę, starając się pozytywnie wpływać na sposób myślenia młodzieży, demaskując mylne przekonania co do używek i uzależnień. Chcemy docierać i pozytywnie wpływać nie tylko na sposób myślenia młodych ludzi, ale również na ich emocje i wolę. Reportaż radiowy jest doskonałym instrumentem takiego oddziaływania.

Mamy unikalną możliwość docierania do ludzi, którzy bardzo często po raz pierwszy w życiu mają okazję usłyszenia Ewangelii, podanej prosto i przystępnie.

Zapraszamy do współpracy.

Redakcja „Głosu Ewangelii”


Fundacja Głos Ewangelii, ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa, tel./fax (+22) 621 28 38,
e-mail: gospel@gospel.pl   www.gospel.pl
konto bankowe: 95 1060 0076 0000 4010 4012 9700

Copyright © Słowo i Życie 2005
Słowo i Życie - strona główna