Słowo i Życie - strona główna
 

20-LECIE ZBORU W RYBNIKU

8 listopada 1998 r. Kościół  Zborów Chrystusowych w Rybniku obchodził 20-lecie swojej działalności, jako samodzielnej jednostki kościelnej. W uroczystości jubileuszowej uczestniczył naczelny prezbiter naszego Kościoła, br. Henryk Rother-Sacewicz. Mottem uroczystości było: "Aż dotąd pomagał nam Pan". Nawiązując do niego, br. H. Rother-Sacewicz w swojej usłudze Słowem Bożym postawił pytanie: "Czy zawsze, nawet wtedy, gdy przychodziły chwile trudne, mogliście powiedzieć i mówiliście, aż dotąd pomagał nam Pan"? Dwadzieścia lat to spory odcinek czasu, by oglądając się wstecz pokusić się o dokonanie analizy, zadać sobie pytanie, czy wszystko było tak, jak być powinno.

Z rysu historycznego, jaki został przygotowany, uczestnicy uroczystości mogli dowiedzieć się, że praca ewangelizacyjna w Rybniku rozpoczęła się w roku 1968, kiedy powstała tu placówka zboru Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Gliwicach. Kierownikiem placówki był najpierw br. Stanisław Rudnicki. W roku 1972 pracę prowadził br. Franciszek Rogut, który wraz z małżonką sprowadził się do Rybnika. Miejscem zgromadzeń były mieszkania prywatne. Przez kilka pierwszych miesięcy roku 1972 placówka współpracowała z bratnim Kościołem Chrześcijan Baptystów, a spotkania odbywały się w domu braterstwa Luszów przy ul. Wodnej 3. W roku 1975 placówka została przeniesiona do domu braterstwa Stefanii i Leonarda Helis, gdzie zgromadzano się przez dziewięć lat, tj. do roku 1984. W tym okresie, a mianowicie 5.11.1978 r. placówka została przekształcona w samodzielny zbór. W roku 1984 zastał zakupiony budynek przy ul. Piasta 25, który po gruntownej przebudowie służy zborowi po dzień dzisiejszy, a jego oficjalne otwarcie jako domu modlitwy nastąpiło 25.06.1089 r. pastorem zboru od października 1981 r. do jesieni 1995 r. był br. Eugeniusz Gutkowski. Od 1995 r. pracą zboru kieruje br. Gustaw Martynek, który wcześniej sprawował funkcję pastora pomocniczego. W tym samym czasie do pracy był włączony br. Adam Pańczak, wprowadzony do służby kaznodziejskiej przez pastora Eugeniusza Gutkowskiego.

W okresie funkcjonowania zboru, "aż dotąd" jego wierni przeżywali wiele chwil radosnych, choć nie brakowało i smutnych. A wszystko służyło, jako osobista kwalifikacja  dla każdego dobrze rozumiejącego swoje powołanie, ku dobremu w dalszej służbie Bogu i swojemu bliźniemu. Dziękujemy naszemu Bogu za darowany czas powołania, rozwoju i pracy zboru w Rybniku, za to że aż dotąd prowadził nas sobie znajomą drogą.

E.G.

Adres zboru:
Kościół Zborów Chrystusowych
ul. Piasta 25
44-200 RYBNIK
tel. (0-36) 422 76 79

nabożeństwa: niedziela godz. 10:00 i  środy godz. 17:00