Słowo i Życie - nr zima 1998

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "MISJA NADZIEI" 

Moje przyjście na świat nie było wielkim wydarzeniem. 
Nie było radości, kwiatów, prezentów, pachnących świeżością mięciutkich ubranek, zdjęć, wizyt zachwyconych dziadków.
Zamiast zapachu kwiatów otaczał mnie odór alkoholu, zamiast melodii kołysanki dochodziły mnie odgłosy kłótni.
Szybko znalazłam się w miejscu, gdzie było więcej takich jak ja. Było tu czysto i nie musiałam już płakać z głodu, ale wciąż było mi czegoś brak. Ten brak sprawiał, że zaczęłam kiwać się, kołysać, uderzać główką w łóżeczko, przytulać się do dywanu. Ten brak sprawiał, że nie rozwijałam się jak należy - nikomu nie zależało, żebym raczkowała, siedziała, gaworzyła, mówiła... Ten "brak" będzie mi już towarzyszył zawsze, ograbi mnie z radości życia, poznawania, zdolności obdarzania miłością innych, w końcu sprowadzi mnie na złą drogę. To BRAK MIŁOŚCI I RODZINNEGO DOMU. A takich jak ja jest w Polsce dwadzieścia tysięcy...
 

Pragnę w imieniu współpracowników Misji poinformować czytelników "Słowa i Życia" o nowej społecznej inicjatywie chrześcijańskiej, jaką jest utworzone w lipcu '97 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei".

Nasze działania idą w kierunku tworzenia ośrodka pomocy rodzinom i rodzinnej opieki zastępczej. Wśród członków Stowarzyszenia są rodziny zastępcze z dziewięciorgiem dzieci, niesiemy pomoc rodzinom zastępczym, wielodzietnym i adopcyjnym spoza Misji oraz systematycznie wspomagamy dom dziecka w Bytomiu.

W pierwszym etapie działalności chcemy pobudzić świadomość społeczną, w naszym przypadku chrześcijan w Polsce, że wokół nas żyje kilkadziesiąt tysięcy dzieci bez żadnej rodziny. Staramy się znaleźć dla nich zastępcze środowiska rodzinne. Wiemy jednak, że jest to praca trudna, ogromne wyzwanie, dlatego - nie nalegając informujemy i zachęcamy rodziny do rozważenia możliwości wzięcia dziecka do siebie. W drugim etapie naszej pracy chcemy uruchomić poradnie dla rodzin, zwłaszcza tych dysfunkcyjnych i patologicznych, gdyż - naszym zdaniem - pomóc dziecku to znaczy pomóc jego naturalnej rodzinie. W trzecim etapie planujemy budowę zespołu trzech rodzinnych domów dziecka (mamy już dwie rodziny zakwalifikowane do prowadzenia takiej pracy). Praktycznie mają to być profesjonalne rodziny zastępcze, wychowujące maksymalnie czwórkę przysposobionych dzieci. Na bazie tych trzech profesjonalnych rodzin zastępczych chcemy uruchomić ośrodek rodzin zastępczych.

"Misja Nadziei" jest chrześcijańskim, ponadwyznaniowym stowarzyszeniem, dlatego chcemy dołożyć starań, aby nasze działania kierowały światło Ewangelii na ciemności niedoli społecznej w polskich rodzinach i żyjących w nich dzieci. Członkowie Stowarzyszenia to wierzący wieloletni rodzice zastępczy i wolontariusze, którzy zdobyli lub są w trakcie zdobywania uprawnień trenerów rodzin zastępczych, pedagogów rodzinnych oraz instruktorów Video Interaction Training holenderskiej fundacji Stichting Promotie Intensieve Thuisbehandeling Nederland. "Misja Nadziei" współpracuje z innymi tego typu organizacjami w Polsce, takimi jak Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Oddział w Bytomiu oraz ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa w Poznaniu.

Zapraszamy do współpracy. Możesz pomóc konkretnym dzieciom, marzącym o rodzinie . Możesz pomóc rodzinie wychowującej przysposobione dzieci. Możesz uczestniczyć w ruchu rodzicielstwa zastępczego. Możesz ofiarować pomoc w innej formie. Możesz otrzymywać bieżące informacje o naszej działalności.

ANDRZEJ OLSZEWSKI
przewodniczący Zarządu
ChSPD "Misja Nadziei"

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
"Misja Nadziei"
41-300 Dąbrowa Górnicza 
ul. 1Maja 52/97
tel./fax (0-32) 223 15 09
lub tel. (0-32) 268 34 38
konto bankowe: BSK SA O/Dąbrowa Górnicza, nr 10501272-0803848753
e-mail: chspd@silesia.pik-net.pl
http://www.misjanadziei.org.pl
 

Słowo i Życie - nr zima 1998