Słowo i Życie - strona główna
 

NOWA STACJA MISYJNA W KOSZALINIE

Od stycznia 1998 r. istnieje w Koszalinie oficjalnie stacja misyjna kołobrzeskiego zboru naszego Kościoła. Początki były skromne. Przed dwoma laty dwie ewangelicznie wierzące rodziny postanowiły spotykać się, by razem studiować Pismo Święte i modlić się dla umocnienia swojej wiary, a tym, co sami przeżywają, dzielić z bliższą i dalszą rodziną oraz znajomymi. Bóg przyznał się do tego szczerego pragnienia i prostolinijnego postępowania, pobłogosławił ich wysiłki i wkrótce kilka kolejnych osób również zapragnęło żyć w zgodzie ze Słowem Bożym. Niektórzy podjęli studia w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym w Warszawie, funkcjonującym w ramach naszego Kościoła. Pojawiła się potrzeba oficjalnego zaistnienia, aby mieć kontakt z innymi dziećmi Bożymi i rozpocząć pracę duchową na szerszą skalę. Postanowiono nawiązać kontakt z Kościołem Zborów Chrystusowych i podjęto rozmowy z pastorem Piotrem Karelem z Kołobrzegu. Wkrótce grupa liczyła już dziesięciu ochrzczonych i kilkunastu zainteresowanych słuchaniem biblijnego nauczania. Trzeba było więc znaleźć większe, stałe miejsce spotkań. Nawet największy pokój w mieszkaniu stał się zbyt mały. Bóg odpowiedział na modlitwę również w tej sprawie. Przy budynku, w którym jedna z rodzin urządzała swój sklep, było pomieszczenie gospodarcze, nadające się do zaadaptowania na niewielką kaplicę. Wspólnym wysiłkiem (również finansowym) pomieszczenie wyremontowano. Zbór kołobrzeski ofiarował ławki i elektryczne organy. 4 października 1998 miała miejsce uroczystość otwarcia nowej siedziby. Uczestniczyły w niej zbory naszego Kościoła z Kołobrzegu, Białogardu i Gryfic a także przedstawiciele innych ewangelicznych Kościołów w Koszalinie. Radosnym akcentem uroczystości było błogosławieństwo dzieci, które przyszły na świat w ostatnim czasie. 

Kierownikiem stacji misyjnej w Koszalinie jest br. Piotr Kiciński. Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godz. 10:00 oraz w piątki o godz. 18:30 przy ul. Morskiej 13. Funkcjonuje też szkółka niedzielna dla dzieci.

Zbory z Kołobrzegu, Białogardu i Połczyna Zdroju postanowiły wesprzeć służbę w Koszalinie. Raz w miesiącu usługiwać tam będzie kaznodzieja i zespół muzyczny któregoś z tych zborów. Dzieło Boże w Koszalinie rośnie, bo ludzie z radością dzielą się z innymi tym, co Bóg czyni w ich życiu. 

(Na podstawie notatki Piotra Kicińskiego oprac. B.H.)
 
słowo i Życie - nr zima 1998