Słowo i Życie - strona główna

nr 10-12/97

40 LAT TCM - czyli o Haus Edelweiss

Centrum szkoleniowe TCM w Austrii, znane jako Haus Edelweiss, odwiedziłem po raz pierwszy w lipcu 1986 roku. Był to mój pierwszy wyjazd za granicę i pierwszy poza żelazną kurtyną. Aby wtedy przyjechać do Austrii, trzeba było wcześniej przejść skomplikowaną procedurą otrzymania paszportu od komunistycznych władz, potem długą kolejką do ambasady austriackiej po wizę, a potem przejechać granice, gdzie trzeba było się liczyć z różnymi trudnościami. Największe wrażenie robiła granica czechosłowacko-austriacka: kilometry zasieków z drutu kolczastego, setki uzbrojonych żołnierzy, atmosfera strachu, a później już Austria - wolny świat.

Moje pierwsze wrażenie z wolnego świata to zdziwienie, że tak dużo towarów może być w sklepach... i banany. W Polsce za komunizmu rzadko widywaliśmy banany. (I nawet dzisiaj, gdy w Polsce banany są tak powszechne jak wtedy w Austrii, nie mogę zrozumieć, dlaczego wtedy nie było ich u nas). Drugie niezapomniane wrażenie z tej podróży, to nagłe uświadomienie sobie, że jako przybysz z komunistycznego kraju, jestem za biedny, aby kupić nawet jednego banana.

I wtedy, zmęczeni i sfrustrowani, dotarliśmy do Haus Edelweiss. Moje pierwsze wrażenie z Haus Edelweiss to zachodni standard i chrześcijańska atmosfera. Wszystkie te wspaniałe i niedostępne dobra, które widziałem przemierzając Austrię, tutaj były dostępne dla mnie i innych gości z różnych komunistycznych krajów. A do tego wspaniały personel i wykładowcy. Nigdy nie zapomnę tych wykładów.

Centrum szkoleniowe, znane jako Haus Edelweiss (Dom Szarotka) lub Międzynarodowy Instytut Studiów Biblijnych (obu nazw używa się zamiennie), prowadzone jest przez chrześcijańską misję TCM International. Skrót TCM kryje w sobie trzy kolejne nazwy tej samej misji. Początkowo było to Toronto Christian Mission (Chrześcijańska Misja w Toronto), założone w 1957 r. i prowadzące pracę misyjną w Toronto w Kanadzie. W roku 1963 misja zostaje przekształcona w Taking Christ to Millions - Behind the Iron Curtain (Chrystus dla milionów – poza żelazną kurtyną), nakierowane na pomoc krajom komunistycznym: humanitarną, zaopatrzenie w Biblie i chrześcijańską literaturę, organizację konferencji i szkoleń - głównie w Haus Edelweiss w Austrii. Po upadku komunizmu, w roku 1990 misja przyjmuje nazwę Training Christians for Ministry (Szkolenie chrześcijan do służby). Wtedy też powstaje w Austrii Międzynarodowy Instytut Studiów Biblijnych.

Założyciel i pierwszy prezydent misji Gene Dulin miał od samego początku jeden główny cel - pomoc chrześcijanom w komunistycznych krajach Europy w tych dziedzinach, gdzie pomoc ta jest najbardziej potrzebna. Obecnie, gdy warunki ekonomiczne w tej części Europy poprawiają się i nie ma już ograniczeń w druku Biblii i chrześcijańskiej literatury, TCM koncentruje się na pomocy w szkoleniu przywódców dla Kościołów w poszczególnych krajach.

W programie szkoleniowym Międzynarodowego Instytutu Studiów Biblijnych w Austrii są studia magisterskie (Masters in Theology Studies), studia dyplomowe oraz inne różnorodne szkolenia. W niedalekiej przyszłości będą prowadzone również studia doktoranckie. Obecnie uczestniczy w nich ponad 900 studentów, którzy pobierają naukę w Haus Edelweiss w Austrii i kilku innych ośrodkach w krajach Środkowej i Wschodniej Europy. Planowana wcześniej na rok 2000 liczba 1000 studentów zostanie prawdopodobnie osiągnięta już w roku 1998. Do roku 2000 przewiduje się 1100, a do roku 2010 - 1500 studentów. Do roku 2010 planowane jest też, że połowę wykładowców stanowić będzie personel krajowy, a większość zajęć odbywać się będzie w krajowych ośrodkach szkoleniowych w ojczystych językach.

W Deklaracji Misyjnej TCM czytamy: "Misją TCM jest asystować, szkolić, wyposażać i zachęcać przywódców ze Środkowej i Wschodniej Europy, aby dokonywali przemian w swoich Kościołach, krajach i kulturach w oparciu o Dobrą Nowinę o Bożym Królestwie. Naszym celem jest odnowa całego stworzenia dla Boga poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podręcznikiem naszej wiary, życia i nauczania jest Słowo Boże. Naszą metodą jest uczniostwo. Naszym doradcą, siłą i przewodnikiem jest Duch Święty".

Obecny prezydent TCM International, dr Tony Twist, stwierdza: "Służba TCM International jest oparta na modlitwie. W Środkowej i Wschodniej Europie wielu ludzi regularnie modli się o tę służbę. Dosłownie tysiące ludzi w Europie i Północnej Ameryce asystują w tej pracy poprzez swoje modlitwy i finansowe wsparcie. Modlą się o to, aby Bóg mógł używać TCM w pomaganiu, szkoleniu, zachęcaniu i wyposażaniu chrześcijańskich pracowników w Środkowej i Wschodniej Europie, aby mogli oni mieć wpływ na swoje kraje u progu XXI wieku".

Chrześcijańskie centrum szkoleniowe Haus Edelweiss, prowadzone w Austrii przez TCM International od 1982 roku, było niezwykłym wsparciem dla setek chrześcijańskich przywódców z wielu komunistycznych krajów, którzy znajdowali tam odpoczynek, dobre nauczanie, zachętę i inspirację do służby w swoich krajach. Warto przypomnieć o tym tego roku, gdy TCM International obchodzi 40-lecie swojego istnienia.

Obecna działalność TCM to nie tylko europejski ośrodek szkoleniowy Haus Edelweiss w Austrii. To także, a może przede wszystkim, krajowe centra szkoleniowe, istniejące we wszystkich postkomunistycznych krajach, mające krajowych dyrektorów i prowadzące regularne studia, konferencje i inne szkolenia dla setek chrześcijan w swoich krajach. W Polsce jednostką współpracującą z TCM jest Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie.

Teraz, gdy banany i inne materialne dobra są już dostępne na każdym rogu w Warszawie, Moskwie czy Bukareszcie, Haus Edelweiss wciąż jest dobrym miejscem, aby tam jechać. Podobnie jak każde krajowe centrum szkoleniowe, prowadzone przy współpracy z TCM. Wspólny czas studiów za każdym razem staje się niezwykłym duchowym przeżyciem.

MICHAŁ WEREMIEJEWICZ

Więcej informacji o studiach prowadzonych przez TCM International można uzyskać w Polsce pod adresem: Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie, ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa, tel./fax (0-22) 646 82 28

 

Copyright © Słowo i Życie 1997

Słowo i Życie - strona główna