Słowo i Życie - strona główna
 

nr 10-12/1997

NASZA POMOC - RAPORT

Klęska, poczucie zagrożenia, niedostatek i cierpienie to silny przejaw zła, jakiemu poddany jest świat. Okazując współczucie, udzielając pomocy, czynimy coś, co przynależy do Królestwa naszego Ojca w niebie, co mówi o Jego miłości do ludzi. 

Zbory naszego Kościoła włączyły się w akcję pomocy. Prezentujemy to, co według informacji przekazanych nam do 20 listopada, udało się zrobić. Oczywiście, nie jest możliwe uwzględnienie indywidualnych wpłat i pomocy rzeczowej. Podajemy to, co zrobiliśmy jako zbory. Zebrane fundusze zostały przekazane bezpośrednio poszkodowanym lub przekazane instytucjom pośredniczącym w organizowaniu pomocy. 


Zbór w Białej Podlaskiej wspólnie ze zborem w Międzylesiu zebrały 1.200 zł. Z tego 600 zł przekazano na konto fundacji "Społeczność Ewangelizacji Dzieci" kierowanej przez br. Czesława Bassarę, organizującej pomoc dla dzieci na terenach dotkniętych powodzią; pozostałe 600 zł przekazano do I Zboru Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu z przeznaczeniem dla jednej rodziny. 

Zbór w Białogardzie - 400 zł przekazano na konto pomocy powodzianom w Banku Śląskim. 

Zbór w Bielsku Podlaskim - 500 zł przekazano do zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy. 

Zbór w Ciechanowie - 300 zł przekazano do zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Zbór w Dąbrowie Górniczej - zebrano 1.000 zł, które przeznaczono na paczki świąteczne dla dzieci powodzian. Na spotkaniu w dniu 18.11.97 r. pastorzy naszego Kościoła postanowili, że inne zbory wesprą finansowo tę akcję zboru w Dąbrowie Górniczej, aby można było zrobić to na szerszą skalę. 

Zbór w Gdyni-Orłowie - 350 zł wpłacono na konto Telewidzowie Powodzianom TVP oraz 200 zł na konto fundacji "Społeczność Ewangelizacji Dzieci". 

Zbór w Grudziądzu - członkowie zboru włączyli się w akcję pomocy prowadzoną przez punkt konsultacyjny Misji Teen Challenge, efekty nie są jeszcze podsumowane. 

Zbór w Gryficach - 200 zł wpłacono na konto fundacji "Społeczność Ewangelizacji Dzieci". 

Zbór w Katowicach - 500 zł wpłacono na konto pomocy powodzianom w Banku Śląskim. 

Zbór w Kołobrzegu - 300 zł przekazano do zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Nysie a 1300 zł wpłacono na konto ogólne Kościoła Chrześcijan Baptystów z przeznaczeniem dla zborów dotkniętych klęską powodzi. 

Zbór w Lidzbarku Warmińskim - 200 zł na konto Telewidzowie Powodzianom TVP. 

Zbór w Olsztynie - 1.700 zł przekazano do zborów Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu i Kędzierzynie-Koźlu. 

Zbór w Ostródzie - 500 zł przekazano do zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Nysie. 

Ponadto zbory w Olsztynie i Ostródzie oraz olsztyński zbór Kościoła zielonoświątkowego zorganizowały wspólnie pobyt dzieci powodzian u rodzin swoich zborowników. Przyjęto w ten sposób 7 dzieci z Nysy i 5 z Opola. 

Stacja misyjna w Płocku - 4.500 zł oraz odzież i sprzęt gospodarstwa domowego przekazano do zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu. 

Zbór w Połczynie Zdroju - 1.100 zł przekazano na konto Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Legnicy. 

Zbór w Rybniku - 500 zł przekazano fundacji "Społeczność Ewangelizacji Dzieci". 

Stacja misyjna w Sandomierzu - 250 zł przekazano do zboru Kościoła Zeilonoświątkowego w Raciborzu. 

Zbór w Siemiatyczach - 1500 przekazano do I zboru Kościoła Baptystów we Wrocławiu. 

Zbór w Sosnowcu wspólnie ze stacją misyjną w Jaworznie - 450 zł przekazano do zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu. 

Zbór "Chrześcijańska Społeczność" w Warszawie - zebrano ponad 7000 zł, które przekazano do zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Nysie oraz II zboru Kościoła Baptystów we Wrocławiu. 

Pomoc z zagranicy. Br. Paweł Bajko, na wieść o powodzi w naszym kraju, w imieniu Polish Christian Ministries wystąpił o pomoc do International Disaster Emergency Service (IDES) - chrześcijańskiej organizacji niosącej pomoc ludziom dotkniętym różnymi klęskami. IDES przekazała 10.000 $ na pomoc powodzianom w Polsce. Kwota ta wpłynęła na konto Sekretariatu Kościoła. Została już rozdysponowana i zgodnie z wolą ofiarodawcy przeznaczona na pomoc rzeczową (głównie sprzęt gospodarstwa domowego i meble) dla konkretnych osób i rodzin w Raciborzu, Opolu i gminach: Gorzyce, Rudnik, Lubomia. 

Dlaczego o tym piszemy? Na pewno nie mamy się czym chwalić. Chcemy, aby nasze działania były jawne. Chcemy też zachęcać, przypominając, że pomoc wciąż jest potrzebna. 

Zrobiliśmy dużo, czy mało? Często ważniejszy od finansowego efektu jest odruch serca. Czasem - wiedząc kim są ofiarodawcy i ilu ich jest - jesteśmy pełni podziwu i uznania. Z drugiej strony - znając ogrom klęski - nasza pomoc w stosunku do potrzeb ma się jak... kałuża do powodzi. 

Powodzianie wciąż potrzebują naszej pomocy! Konkretne adresy potrzebujących oraz telefony kontaktowe podaliśmy w poprzednim numerze Słowa i Życia. (red.)

Copyright © Słowo i Życie 1997 

Słowo i Zycie nr 10-12/97