Słowo i Życie -strona główna

nr 10-12/1997


Ogólnopolska konferencja nauczycieli szkół niedzielnych

11 listopada w Warszawie w kaplicy KZCh przy ul. Puławskiej 114 odbyła się ogólnopolska konferencja nauczycieli szkół niedzielnych. Organizatorem konferencji była Agenda Katechetyczna KZCh Świat Dziecka pod kierownictwem Alicji Lewczuk. Była to pierwsza konferencja, w której program zaangażowane były wszystkie misje, prowadzące pracę wśród dzieci i nauczycieli szkół niedzielnych w Polsce: Społeczność Ewangelizacji Dzieci, Misja Ewangelizacyjna wśród Dzieci (działająca w ramach Fundacji Życie i Misja), Misja Pokoleń i Świat Dziecka. 

Uczestnicy, a było ich ponad 150, mieli okazję zapoznać się z działalnością i ofertą poszczególnych misji. Temat konferencji brzmiał: Dziecko a współczesne zagrożenia. W czasie sesji przedpołudniowych wysłuchaliśmy wykładów: zagrożenia w rodzinie (Czesław Bassara - dyrektor Społeczności Ewangelizacji Dzieci), zagrożenia w Kościele (Anna Kuźnik - Misja Pokoleń), zagrożenia zewnętrzne (Zbigniew Kłapa - dyrektor Misji Ewangelizacyjnej wśród Dzieci). Po południu mieliśmy dyskusję panelową oraz wykład dr Ewy Mazanek o pracy wśród dzieci niepełnosprawnych. 

Wykłady, jakkolwiek zarysowujące tylko poszczególne problemy ze względu na niewielką ilość czasu, jaką dysponowali mówcy, dały uczestnikom możliwość zastanowienia się nad problemem i niewątpliwie będą bazą do dalszych przemyśleń i dyskusji na terenie swoich zborów. 

Mieliśmy także możliwość zapoznania się i zakupienia różnorodnych pomocy katechetycznych, książek, kaset, wydawanych przez obecne na konferencji misje. Nie obyło się również bez nauki nowych pieśni, w czym prowadziły nas dzieci z "Chrześcijańskiej Społeczności" pod kierownictwem Haliny Kudzin. 

Wysłuchaliśmy też kazań pastora Andrzeja Bajeńskiego i Czesława Bassary, dotyczących naszego - nauczycieli - życia z Bogim i problemów, z jakimi się spotykamy w życiu i służbie. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za możliwość uczestniczenia w tej konferencji. Był to czas zachęty i wsparcia do dalszej pracy. Dziękujemy Bogu za ludzi, którzy ją przygotowali i mamy nadzieję, że była to pierwsza z wielu konferencji tego typu. 

BOGNA KUCZYŃSKA


Zainteresowanym podajemy adresy misji prowadzących szeroko rozumianą działalność wśród dzieci: Kluby Dobrej Nowiny, szkoły niedzielne, obozy dziecięce, półzimowiska, traktaty ewangelizacyjne dla dzieci, korespondencyjne kursy biblijne, konferencje dla pracowników wśród dzieci, kursy szkoleniowe, literatura i materiały pomocnicze dla dzieci i nauczycieli, czasopisma: 

Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci (będąca częścią międzynarodowej organizacji CEF), ul. Męczenników Oświęcimskich 16, 43-200 PSZCZYNA, tel. (0-32) 210 52 15 oraz tel./fax (0-32) 211 46 37 

Misja Ewangelizacyjna wśród Dzieci (działająca w ramach Fundacji Życie i Misja), ul. 3 Maja 14, 43-450 USTROŃ, tel./fax (0-33) 54 29 95 

Misja Pokoleń, ul. Zygmunta Starego 130, 30-189 KRAKÓW, tel. (0-12) 37 05 71 oraz tel./fax (0-12) 36 50 61. Adres korespondencyjny: skr. poczt. 1, 30-960 Kraków 1 

Świat Dziecka (Agenda Katechetyczna Kościoła Zborów Chrystusowych), ul. Puławska 114, 02-620 WARSZAWA, tel./fax (0-22) 646 72 66

Copyright © Słowo i Życie 1997 

Słowo i Życie nr 10-12/97