Słowo i Życie - strona główna

INFORMACJE i WYDARZENIA

Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Prześladowany Kościół. Z inicjatywy World Evangelical Fellowship (Światowej Społeczności Ewangelicznej)16 listopada 1997 został ogłoszony Światowym Dniem Modlitwy o Prześladowany Kościół. Idea ta zyskała poparcie wielu denominacji. W rozesłanym na tę okoliczność liście czytamy m.in., że w Chinach i na Kubie pastorom grozi aresztowanie, czasem rozstrzelanie. W Somalii wierzący pozbawiani są prawa nabywania i posiadania dóbr. W Arabii Saudyjskiej chrześcijanie, wyznający swą wiarę, mogą być skazani na śmierć za bluźnierstwo. W Pakistanie motłoch napada na chrześcijańskie wioski. Kościół na Zachodzie nie może zachowywać milczenia w tej sprawie. Kiedy prześladowcy (tłum, islamski policjant czy komunistyczny agent) szukają chrześcijan, nie pytają ich o to, czy wierzą Biblii, czy modlisz się do Marii, w czyim imieniu zostałeś ochrzczony lub czy uznajesz Papieża. Rzecz sprowadza się do dylematu: Albo pokłonisz się przed innym bogiem, albo pozostajesz wierny Jezusowi. Jeśli wybierasz Jezusa - jesteś aresztowany. (za: http://www.persecutedchurch.org) Wspierajmy prześladowanych braci i siostry w Chrystusie. Światowy dzień modlitwy jest jedną z form uświadomienia nam tej potrzeby. O prześladowaniach pisaliśmy w numerze 1-3/97 (p. "Chrześcijanie w czołówce prześladowanych na świecie" w dziale "Informacje i wydarzenia"). 

Biblie dla studentów irackich. Towarzystwo Biblijne w Jordanii otrzymało zgodę na rozprowadzenie 200 tys. egz. Nowego Testamentu wśród studentów w Iraku. Po raz pierwszy jest zgoda na tak dużą liczbę egzemplarzy. Komentując to, Jamal Hashweh, sekretarz generalny Towarzystwa Biblijnego w Jordanii, powiedział: "To fantastyczna możliwość rozprowadzenia Nowego Testamentu w biblijnej krainie Babilonu i królestwa Nebukadnesara, dająca wierzącym studentom możliwość studiowania o Jezusie. W ciągu 12 lat dystrybucji Pisma Świętego w Iraku, Towarzystwo Biblijne w Jordanii dostarczało Biblie i Nowe Testamenty do Kościołów. Dozwolona była również dystrybucja w szpitalach i więzieniach. W roku 1994 uzyskano zgodę na wyprodukowanie w Iraku 100 tys. egzemplarzy Nowego Testamentu. Zapotrzebowanie na Pismo Święte znacznie przekracza możliwości drukowania Biblii w Iraku. Przewiduje się jednak, że około 30 tys. egzemplarzy będzie wydrukowane w Iraku. (za: Bible Society) 

Chiński prezydent Jiang Zemin spotkał się z Billy Grahamem podczas 8-dniowej oficjalnej wizyty w USA w październiku br. Spotkanie miało charakter prywatny i odbyło się z inicjatywy Jianga. Szczegóły tego półgodzinnego spotkania (zaplanowanego jako 15-minutowe) nie zostały ujawnione. Billy Graham poinformował tylko, że rozmowy dotyczyły praw człowieka i wolności religijnej w Chinach. Konstytucja Chin gwarantuje wolność religii, ale - jak przyznają sami przedstawiciele Chin - na szczeblu lokalnym nie zawsze jest to przestrzegane. W oficjalnym dokumencie zatytułowanym "Wolność religijna w Chinach" nakreślone są kierunki religijnej polityki państwa. Niektórzy obserwatorzy wnioskują, że rząd Chin przykłada teraz większą uwagę do tych spraw. W ostatnich latach liczba chrześcijan w Chinach wzrosła znacząco, chociaż wciąż stanowią oni znikomą mniejszość wśród 1,2 miliarda ludności. W spotkaniu uczestniczył też syn Billy Grahama - Nelson (Ned) Graham, prezydent East Gates International, który odwiedził Chiny ponad 40 razy. East Gates wspomaga Kościół w Chinach w dziedzinie zaopatrzenia w Biblię i religijną literaturę oraz szkolenia - przy oficjalnej zgodzie chińskich władz. W ostatnich latach ta organizacja rozprowadziła kilka milionów Biblii wśród chińskich wierzących. Ned Graham wraz z matką Ruth Graham uczestniczyli w uroczystym obiedzie wydanym na cześć prezydenta Jianga przez wiceprezydenta Al Gore'a. Ruth Graham, jako dziecko amerykańskich misjonarzy, urodziła się w chińskiej prowincji Jiangsu, która jest również miejscem urodzin prezydenta Jianga. Billy Graham odwiedził po raz pierwszy Chiny w 1988 r., zwiastował wówczas Ewangelię w wielu miastach, spotkał się z premierem Li Pengiem i obecnym wicepremierem Zhu Rongjiem. Jeszcze dwukrotnie odwiedzał Beijing, głosząc Ewangelię i spotykając się z przywódcami chińskimi. (wg BGEA). 

Konferencja średniego i małego biznesu odbyła się w dniach 7-11 listopada br. w Ustroniu. Temat: Jak biec bez zmęczenia. Organizator: Chrześcijańskie Media, Cieszyn, fax (0-33) 525 279. Uczestniczyło w niej około 70 osób. Wykładowcami byli specjaliści z dziedziny prawa, zarządzania, zdrowia fizycznego i duchowego. Konferencja przeznaczona była dla prowadzących własny biznes, stąd dobór tematów: prawo podatkowe w praktyce, biznes przy wielkiej konkurencji, biznes jako powołanie, zły obraz samego siebie jako źródło zmęczenia, wizje i cele życia, dobór pracowników w świetle Słowa Bożego, cło i spedycja - zmiany, zdrowie. Organizatorzy zadbali o stronę duchową. Wykładom towarzyszyły rozważania biblijne, uwielbienie, modlitwa. Mottem konferencji były słowa: "Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy!" (Jer. 6,16). Następna konferencja tego typu odbędzie się w Gdańsku w czerwcu 1998 r. (M.R.) 

Kolegium Pastorów. 17 i 18 listopada br. w siedzibie zboru w Dąbrowie Górniczej odbyła się jesienna sesja Kolegium Pastorów. Po raz pierwszy spotkanie było poświęcone nie tylko sprawom z urzędu należącym do kompetencji Kolegium, jak zatwierdzenie preliminarza Sekretariatu Kościoła na rok 1998, rozpatrzenie wniosków zborów o ordynację osób powoływanych do służby pastorskiej, zapoznanie się z sytuacją niektórych zborów itp. W pierwszym dniu pastorzy wysłuchali pięciu wykładów Henryka i Aliny Wiejów z Ustronia na temat zaburzeń psychicznych i neurologicznych spotykanych w pracy duszpasterskiej. Sposób ujęcia zagadnień, niezwykle istotnych w pracy duszpasterskiej, zwłaszcza w ostatnich latach, oraz głębokie ich osadzenie w Piśmie Świętym, spotkało się z wielkim zainteresowaniem pastorów. Jednym z wniosków tej sesji Kolegium Pastorów była propozycja zorganizowania kilkudniowej konferencji na temat pomocy duszpasterskiej przy zaburzeniach natury psychoemocjonalnej. 

Copyright © Słowo i Życie 1997

Słowo i Życie nr 10-12/97