Słowo i Życie - stroan główna

POBIEGNIEMY DALEJ RAZEM

Forum Współpracy Chrześcijańskich Organizacji Młodzieżowych powstało w 1995 roku. Celem Forum jest "wyrażanie jedności w osobie Jezusa Chrystusa oraz wzajemne wsparcie w skutecznym wykonywaniu posłannictwa Ewangelii". Patrząc na to, co dzieje się "wewnątrz" tego organizmu z ogromną satysfakcją i zadowoleniem informuję, że udało nam się tę jedność w Chrystusie pokazać w przygotowaniach i organizacji konferencji młodzieżowej Forum '97 w Łodzi. Do hali sportowej na trzy wolne od szkoły listopadowe dni (8-11), przyjechało ok. 1.300 młodych ludzi z Łodzi, z całej Polski, z różnych Kościołów i organizacji. Co spowodowało, że zechcieli być razem w mało komfortowych warunkach, z dala od własnego łóżka i domowego jedzenia? Bez wątpienia wpływ na ich obecność mieli organizatorzy, czyli tworzący Forum: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, Młodzieżowy Komitet Koordynacyjny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Komisja Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów, Ruch Nowego Życia oraz fundacje: Młodzież dla Chrystusa, Słowo Życia, Związek Biblijny, Życie i Misja. 

Warto chyba odnotować, że młodzi chrześcijanie mają coś w sobie, co pozwala im znacznie łatwiej przeskoczyć bariery podziałów, wybudowane przez świat dorosłych. Chcą być razem, chwalić Boga, uczyć się z Jego Słowa i mieć dobry czas. Chętnie też uczą się od bardziej od siebie dojrzałych duchowo. Jako organizatorzy staraliśmy się o to zadbać jak najlepiej. Zaprosiliśmy znanych i cenionych mówców, muzyków, wykładowców, artystów i sportowców - to należało do nas. O tym co duchowe, najczęściej rozmawialiśmy w modlitwie z Panem Bogiem prosząc, aby On wykonał to, co nie było w naszej mocy. I tak też się stało - kilkadziesiąt osób narodziło się na nowo podczas ewangelizacji, wiara wielu została wzmocniona poprzez wykłady i seminaria. Inni wywieźli trofea z turniejów sportowych, nowe książki, kasety z muzyką i informacje o tym, co robią chrześcijańskie organizacje w naszym kraju. 

"Bieg Życia"- takie było hasło konferencji. Bardzo sportowe, dynamiczne, młodzieżowe. Czyż nie tacy właśnie powinniśmy być dla Chrystusa, by jak apostoł Paweł móc powiedzieć: "... biegu dokonałem, wiarę zachowałem"? Proponuję modlitwę o wszystkich uczestników konferencji i młodzież z naszych środowisk kościelnych. Modlitwę o to, by wiarę zachowali i biegu dokonali na chwałę Chrystusowi, dla własnego dobra i pożytku, a innym dla zachęty. I jeszcze jedno - trudno za młodymi nadążyć, ale warto. I trochę trzeba się namęczyć, by im dotrzymać kroku. Młodzi muszą widzieć starszych w akcji, a starsi młodszych. Wszystko po to, aby się od siebie uczyć i o siebie nawzajem troszczyć. Chcę biec razem. Z tymi z Forum, z młodymi i starszymi w chrześcijańskim maratonie jedności zbawionych z łaski przez wiarę. Kończę to pisanie, bo potrzeba mi treningu. Zacznę od modlitwy... 

WŁADYSŁAW DWULAT

Copyright © Słowo i Życie 1997

Słowo i Zycie nr 10-12/97