Nina Hury

Henryk Zagrodnik (1924-2018)

Pastor Henryk Zagrodnik, z wykształcenia nauczyciel matematyki i fizyki, urodził się 8.10.1924 r w miejscowości Strojec. Wspominał, że jego matka Agnieszka z d. Heladin od wczesnego dzieciństwa wpajała i pielęgnowała codzienną modlitwę. Ten zwyczaj był tak w Nim zakodowany, że – niezależnie od okoliczności – nie wyobrażał sobie dnia, nie rozpoczętego i nie zakończonego modlitwą. W czasie okupacji znalazł się w więzieniu, za przekroczenie granicy bez dokumentu tożsamości.
Z
a takie przestępstwo groziła kara śmierci, a w najlepszym przypadku obóz koncentracyjny, więc modlił się wówczas gorliwiej niż kiedykolwiek wcześniej, ślubując Bogu, że jeżeli go uwolni, będzie o Nim opowiadał i nigdy się Go nie zaprze. Jego modlitwy zostały wysłuchane i wkrótce wyszedł na wolność. Dotrzymał obietnicy i w burzliwych dyskusjach zawsze z zaangażowaniem bronił Bożej czci.

W 1965 roku po raz pierwszy zetknął się w Szczecinie z młodzieżą ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. 9 września 1965 roku przeżył nowonarodzenie, a 2 października tego roku został ochrzczony. W roku 1971 przeprowadził się żoną Ruth do Gryfic i rozpoczął tam pracę ewangelizacyjną (o tym obok w „Dlaczego zamieszkałem w Gryficach”). Założył placówkę misyjną, która podlegała najpierw zborowi ZKE w Łobzie, a potem w Kołobrzegu (po zarejestrowaniu tam zboru w roku 1978). Przez prawie 20 lat, aż do otwarcia kaplicy w styczniu 1990 r., nabożeństwa odbywały się w ich mieszkaniu. 3 grudnia 1988 roku gryficka placówka stała się samodzielnym zborem pod kierownictwem Henryka Zagrodnika. W tej pracy z wielkim oddaniem wspierała go jego żona Ruth.

W 1995 roku, po przekazaniu obowiązków pastora zboru swemu następcy, zajął się przygotowywaniem audycji radiowych, opanował sztukę posługiwania się komputerem i pocztą elektroniczną. Przez 3 lata i 7 miesięcy współpracował z lokalnym radiem, a jego cotygodniowe audycje znalazły się wśród najpopularniejszych (pierwsze miejsce w plebiscycie słuchaczy!). Przez ponad 14 lat (od r. 2000 do 2014) co tydzień jego nowa 20-minutowa audycja ewangelizacyjna pojawiała się w Internecie w cyklu „Słowa życia” (w formacie MP3 oraz do poczytania i wydruku). Wciąż są dostępne - prawie dwieście z nich do odsłuchania/odczytania na http://docelu.jezus.pl/audio/audio.htm.

Pastor Henryk Zagrodnik swoją ziemską wędrówkę zakończył 25 maja 2018 roku.Copyright © Słowo i Życie 2018