numer 2/2018
W. Andrzej Bajeński


Ordynacja pastorska w Płocku
 

Od ostatniej Niedzieli Palmowej, Kolegium Pastorów Kościoła Chrystusowego w RP powiększyło się o nowego pastora, zaś Kościół Chrystusowy w Płocku ma nowego pastora pomocniczego.
Wraz z żoną miałem przywilej uczestniczyć w tej niezwykłej uroczystości ordynacji pastorskiej sługi Jezusa Chrystusa Tomasza Zgorzelskiego. Wspólnie z Pastorem Przełożonym Jackiem Konickim oraz tłumnie zgromadzonymi wiernymi i przyjaciółmi modliliśmy się najpierw o pastora Tomasza, a zaraz potem wraz ze Starszymi tej wspólnoty również o jego żonę Karolinę i trójkę dzieci. Służba pastora zawsze bowiem przekłada się też na żonę i całą rodzinę. Dzięki miejscowemu zespołowi wokalno-muzycznemu nabożeństwo miało piękną, wielbiącą Stwórcę i Zbawiciela oprawę. Było wiele radości, wyrazów wdzięczności i wzruszeń. Zwieńczeniem uroczystości był wspólny, pyszny obiad dla wszystkich zgromadzonych.
Patrząc na wiarę i zaangażowanie członków wspólnoty płockiej, jestem pewien, że o KCh w Płocku będzie słychać coraz więcej. Szczęść Boże wspólnocie płockiej i jej „wiernym Bogu, przyjaznym ludziom i oddanym Ewangelii” pastorom: Jackowi Konickiemu i Tomaszowi Zgorzelskiemu.


Copyright © Słowo i Życie 2018