Słowo i Życie nr
                  2/2016


Gala Świadek Wartości

Gala Świadek Wartości jest wzorowana na International Prayer Breakfast, które odbywa się rokrocznie w parlamentach wielu krajów na całym świecie. W Sejmie RP wydarzenie to miało miejsce 12 kwietnia 2016, organizowane już po raz trzeci przez Chrześcijański Ruch Społeczny. Patronat honorowy objęli: kardynał Kazimierz Nycz i prezbiter dr Mateusz Wichary – przewodniczący zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP. Głównym celem tej uroczystości jest dostrzeżenie i wyróżnienie kluczowych osób w polityce, biznesie i mediach, prezentujących chrześcijańskie wartości, na których zbudowana jest kultura europejska. Podczas Gali wręczane są statuetki „Świadek Wartości”, przyznawane przez kapitułę w składzie: W. Andrzej Bajeński, Edward Ćwierz, John Godson, Marek Kamiński, Andrzej Nędzusiak (przewodniczący), Roman Trzciński i Henryk Wieja. W tym roku statuetkę w kategorii biznes otrzymał Alan Melkumian (współwłaściciel i członek zarządu firmy Mlekoma), w kategorii media – Mieczysław Szcześniak, w kategorii osobowość – Szymon Hołownia. Nie przyznano statuetki w kategorii polityka, aby nie wywoływać kontrowersji i niepotrzebnych emocji po którejś ze stron sceny politycznej. Czekamy na „Świadka Wartości”, który poprowadzi sferę polityki do obszaru przebaczenia i pojednania, i mamy głęboką nadzieję, że mimo zaistniałej sytuacji w naszym kraju, ktoś taki pojawi się już za rok i wtedy będzie to prawdziwy przywilej i radość, aby bardzo szczególnie kogoś takiego wyróżnić – mówił pastor Andrzej Nędzusiak.

Na zakończenie Gali, już po rozdaniu statuetek, modlono się o politykę, media i biznes oraz o bezpieczeństwo kraju i jego przyszłość. Gratulujemy laureatom, a zwłaszcza Alanowi Melkumianowi, który jest również członkiem Rady Starszych Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska” w Warszawie. (red.)

Copyright © Słowo i Życie 2016