Biblia ekumeniczna

Ekumeniczny przekład Biblii jest projektem Towarzystwa Biblijnego w Polsce, rozpoczętym w 1995 r. Do jego realizacji powołano międzywyznaniowy zespół tłumaczy, w którego skład weszli przedstawiciele Kościołów członkowskich Towarzystwa. W 1997 r. ukazały się Ewangelie Mateusza i Marka, zaś w 2000 r. Ewangelia Łukasza w przekładzie ekumenicznym. W 2001 roku ukazał się Nowy Testament i Psalmy. Nowy Testament doczekał się czterech wydań (ostatnie w 2007 r.) i został rozpowszechniony w 40 tys. egzemplarzy. W 2003 r. oddzielnie wydano Księgę Psalmów.

Przygotowanie tłumaczenia tekstu biblijnego wymaga dużego zaangażowania licznych specjalistów pracujących na co dzień w innych instytucjach, a także niemałych środków finansowych. Dlatego Towarzystwo Biblijne zdecydowało się na wydanie Starego Testamentu w pięciu tomach: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Dydaktyczne, Księgi Prorockie oraz Księgi Deuterokanoniczne.

Jako pierwszy ukazał się w październiku 2008 r. tom trzeci, zawierający kanoniczne Księgi Dydaktyczne: Księgę Hioba, Psalmy, Księgę Przysłów, Księgę Koheleta oraz Pieśń nad Pieśniami. W 2011 r. Towarzystwo Biblijne wydało tom piąty z Księgami Deuterokanonicznymi, w 2015 Pięcioksiąg. Trwają prace redakcyjne nad Księgami Historycznymi.

Ekumeniczny przekład Biblii jest efektem współpracy tłumaczy i redaktorów z Kościołów tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej. Tekst jest konsultowany z przedstawicielami jedenastu Kościołów w Polsce: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Tekst przekładu ekumenicznego charakteryzuje się współczesną polszczyzną. Przypisy zawierają jedynie konieczne informacje historyczne, geograficzne, zwyczajowe czy lingwistyczne. Ze względu na międzywyznaniowy charakter przekładu nie umieszczono komentarzy teologicznych, a każda księga jest poprzedzona jedynie krótkim wstępem ogólnym.

Źródło: http://www.tb.org.pl


Copyright © Słowo i Życie 2014