nr 3/2014

    Spis treści
 • Nina i Bronisław Hury  Od redakcji

  W tym numerze „Słowa i Życia” dużo miejsca zajmuje Festiwal Nadziei. Niewątpliwie, było to wydarzenie historyczne. Nigdy dotąd chrześcijanie z tylu różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w tak spektakularny sposób nie zwiastowali Ewangelii, manifestując swą wiarę i jedność Ciała Jezusa Chrystusa. Wartość tego, w co wierzymy, wyraża się tym, co wprowadzamy w czyn, dlatego musimy zabiegać o swoją duchową kondycję. Nie jesteśmy tu po to, by wierzyć w Boga, który zadba o nasze problemy. Powołani jesteśmy, by koncentrować się na tym, czego pragnie Bóg. Bóg powołuje nas do swojej dyspozycji, byśmy wypełnili Jego wolę, a nie do tego, byśmy „zaliczyli zbawienie” i cieszyli się Bożym wsparciem w realizowaniu swoich celów życiowych. Przeegzaminujmy siebie, czy naprawdę trwamy w wierze, czy nie jest to tylko religijna deklaracja. Jesteśmy „solą ziemi”, więc winniśmy mieć wpływ na świat wokół nas.

 • W. Andrzej Bajeński  Pofestiwalowe nazajutrz
 • Lesław Juszczyszyn Tego jeszcze nie było
 • Nina Hury  Wydarzenie bez precedensu
 • Oświadczenie Rady Festiwalu Nadziei
 • Warto było tam być
 • Leszek Korzeniecki Zdobywaj siebie dla Chrystusa
 • Nina Hury Kolejna monografia naszego Kościoła
 • Nicky Gumbel Wyzwanie na miarę naszych czasów
 • Lesław Juszczyszyn Wydarzenie, które zmienia
 • Elżbieta Juszczyszyn Bóg mnie uzdrowił
 • Bob Martin Wiara Twoja uzdrowiła cię
 • Wincenty Bryćko (1913-2014)
 • "Gdy na ten świat" i moje 100 lat
 • Wincenty Bryćko Uratowany od śmierci
Zaprenumeruj

Słowo i Życie można nabyć w redakcji, w zborach KCh, w księgarni Jack w Ustroniu

Copyright © Słowo i Życie 2014