Słowo i Życie nr 4/2013Bronisław Hury

Radom i Siedlce

Pastor Tytus Pikalski z Radomia udaje się do Siedlec. Społeczność Chrześcijańska w Radomiu musi mieć więc nowego pastora. Na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko został powołany Marek Lipowski. Przysłowiowe przekazanie pałeczki pastorskiej nastąpiło na uroczystym nabożeństwie w niedzielę 27 października br. Stało się to w obecności Prezbitera Naczelnego Kościoła Chrystusowego W. Andrzeja Bajeńskiego z małżonką Urszulą, gości z radomskich społeczności, a także z Płocka i Warszawy.

Dla pastora Pikalskiego Siedlce to już czwarte miasto, do którego przenosi się z misyjnym zadaniem. Swoje życie oddał Chrystusowi w Warszawie w Społeczności Chrześcijańskiej przy ul. Puławskiej 114. Po kilku latach, w roku 1989 przeprowadził się do Grudziądza, bo tam znalazło się większe, wygodniejsze dla jego rodziny mieszkanie. Tam mieszkali już Łacińscy, z którymi znali się z Warszawy. Początkowo niepozorne domowe spotkania biblijne z czasem zaowocowały powstaniem wspólnoty kościelnej w tym mieście. Po siedmiu latach, już nie ze względów mieszkaniowych, lecz z misyjnym zadaniem, z Grudziądza przeprowadza się do Płocka. Po kolejnych pięciu przenosi się do Radomia, gdzie usługuje najdłużej, bo dwanaście lat. Społeczność Chrześcijańska w Radomiu pod jego przewodnictwem wzrastała liczebnie i duchowo. Dziś liczy 60 członków, a frekwencja na nabożeństwach 90-100 osób. W marcu tego roku zmienili miejsce zgromadzeń. Zrezygnowali z pomieszczeń w fabrycznej hali przy ul. Żeromskiego 75 i przenieśli się na ul. Warzywną 23, gdzie wynajmują pomieszczenia znacznie wygodniejsze i bardziej przystosowane do ich potrzeb. W budynku znalazło się także miejsce na hostel dla kilku osób, którym pomagają wyjść z bezdomności.

Wiosną tego roku pastor Tytus odczuł, że Bóg powołuje go do kolejnego zadania. Szukając odpowiedzi na to wewnętrzne przekonanie, prosił w modlitwie, by wyraźnym znakiem w tej sprawie był jakiś sygnał ze strony Prezbitera Naczelnego i Rady Krajowej Kościoła. W niespełna miesiąc później pastor W. Andrzej Bajeński zadzwonił, prosząc go, by rozważył w swoich życiowych planach „Projekt misyjny Siedlce”. To było to, na co czekał.

Niezbędne były przygotowania. Trzeba było poszukać w Siedlcach mieszkania, przekazać urząd pastora i odpowiedzialność za radomską społeczność w odpowiednie ręce. Potrzebne były rozmowy w gronie starszych radomskiego zboru, by pozyskać do tego zamysłu całą radomską społeczność. Trudno jest rozstać się z pastorem, którego się zna, powierza swoje problemy i słucha rad, którego się ceni, obdarza szacunkiem i kocha. Ale i to się udało. Na zebraniu całej radomskiej wspólnoty zaakceptowano decyzję Rady Starszych Zboru i Rady Krajowej Kościoła. Powołano nową Radę Starszych w składzie: Piotr Bryk, Zbigniew Ciesielski, Robert Cieślak, Tomasz Okomski oraz Steve Snyder pod przewodnictwem pastora p.o. Marka Lipowskiego.

Uroczystość przekazania urzędu pastorskiego była zarazem pożegnaniem pastora Tytusa Pikalskiego i jego żony Jolanty. Były wspomnienia, podziękowania, wzruszenie, a nawet łzy oraz deklaracja, że Społeczność Chrześcijańska w Radomiu duchowo i materialnie będzie wspierać misyjny projekt w Siedlcach.

Pastor Tytus Pikalski 30 października br. przeprowadził się do Siedlec. Społeczność Chrześcijańska w Radomiu wchodzi w nowy etap. Projekt misyjny Siedlce, pod patronatem Rady Krajowej, potrzebuje wsparcia przede wszystkim modlitewnego, finansowego również.


Copyright © Słowo i Życie 2013