Słowo i Życie nr 4/2013

Kościół Chrystusowy w RP
Katowice

Katowice to jedna z najważniejszych metropolii w południowej Polsce. Miasto bardzo dynamicznie się rozwija. Rada Krajowa pragnąc, aby działający tam od blisko ćwierćwiecza zbór Chrystusowy rozwijał się równie dynamicznie, na swoim wrześniowym posiedzeniu postanowiła zaproponować Społeczności Chrześcijańskiej w Katowicach pewien plan mogący w tym pomóc. Pastorowi przełożonemu Romanowi Chmielewskiemu oraz pełniącemu od dwóch lat rolę pastora wspierającego Mirosławowi Koziełowi zaproponowano zamianę. Ten wniosek przedstawiony został pozostałym członkom Rady Starszych oraz członkom katowickiego zboru, co zostało przyjęte i zyskało poparcie większości.

W niedzielę 20 października 2013 r. na porannym nabożeństwie odbyło się oficjalne przekazanie „pałeczki przywództwa”. Pełniącym obowiązki pastora przełożonego w SCh Katowice będzie przez następne 24 miesiące pastor Mirosław Kozieł, a pastor Roman Chmielewski będzie wspierał działania duszpastersko-kaznodziejskie, skupiając się na wybranych sferach służby. Pamiętajmy w modlitwach o SCh w Katowicach, gdy dotychczasowi liderzy, ale w nowym układzie przywódczym, rozpoczynają zapisywać kolejny rozdział służby tej społeczności. (WAB)

Copyright © Słowo i Życie 2013