nr 3/2013Kenny Boles

Co czeka nas w wieczności?Co nas czeka po tym życiu? Jak wygląda miejsce, które będzie naszym wiecznym domem?
Gdzie tak naprawdę się znajdziemy i czy na pewno właśnie tam? Co mówi o tym Biblia?
Pytania o to, co nastąpi po tym życiu, zadaje każdy.
Z drugiej zaś strony tylko niewielu stara się faktycznie szukać na nie odpowiedzi.
I choć wiemy, że śmierć czeka wszystkich, odsuwamy od siebie ten fakt.
Jednak właściwa postawa to nie tylko zaakceptowanie tego faktu,
ale i wyciągnięcie odpowiednich wniosków.
Całe życie mamy dane po to, aby się do tej wieczności właściwie przygotować.
                                                                                Chrześcijański Instytut Biblijny

Nikt z nas nie widział chwały nieba i nikt z nas nie zna horroru piekła. Jak ktokolwiek mógłby się uważać za eksperta w tym temacie? Być może właśnie dlatego mamy w dzisiejszych czasach tak mało okazji, by usłyszeć kazanie czy wykład na temat nieba lub piekła. Aby nie ująć czegoś nieprawidłowo, wolimy powiedzieć bardzo mało albo w ogóle nic nie mówić. Gdy jednak od czasu do czasu przemawiałem na ten temat, odkryłem niezwykłe zainteresowanie wśród słuchających mnie ludzi. Wierzący chcą znać swoją przyszłość: co czeka na nas w wieczności?

Za każdym razem, gdy uczestniczymy w pogrzebie, rozmyślamy nad tym, co może stać się w przyszłości. Za każdym razem, gdy odczuwamy starzenie się naszego ciała, zastanawiamy się, co nas czeka, gdy śmierć w końcu nas dosięgnie? I za każdym razem, gdy rozważamy - jak nauczyciel z Księgi Kaznodziei Salomona - czemu życie czasami wydaje się tak bardzo pozbawione sensu, nie możemy uniknąć pytań o cel tego wszystkiego. Gdy nasze 70 czy 80 lat na ziemi zostanie już wchłonięte w nieskończoną wieczność, jakie będzie to lepsze życie?

Nie zakładam, że mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Z niezwykłym poczuciem, że nie nadaję się w pełni do tego zadania, staram się wyjaśnić, co Biblia ma do powiedzenia na temat życia, które ma nadejść. Pokładam całkowitą ufność w tym, że Boże Słowo jest w pełni prawdziwe, oraz w tym, że ma wiele do powiedzenia na temat życia po śmierci. Możemy czasami źle zrozumieć to, co mówi do nas Pismo, ale nawet biorąc pod uwagę nasze ludzkie ograniczenia, jesteśmy w stanie zgromadzić wiele informacji dzięki uważnemu studium. Głupotą byłoby dogmatyzowanie naszych wniosków, ale jeszcze większą - zaniechanie poszukiwań.

Książka „Życie po życiu” jest moją próbą prześledzenia tego, co Biblia mówi na temat nieba i piekła. Nie będę się starał dotrzeć do wszystkiego, co zostało w tej kwestii powiedziane. Całkowity brak przypisów w większości tekstu książki bez wątpienia będzie irytować niektórych czytelników. Uznałem jednak, że lepiej będzie skupić się na tym, co ma do powiedzenia samo Pismo i przekazać skumulowane informacje na ten temat. Modlę się, żeby ta skoncentrowana na niebie podróż przez Pismo okazała się pożyteczna.

Ponieważ to Jezus ma ostatnie słowo na temat nieba, zdecydowałem się zacząć tę książkę od tego, czego nauczał On w Ewangelii Jana 14:1-3: „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”. Zdanie po zdaniu Jego słowa ustalą ton reszty naszego studium. Później zbadamy całe Pismo, zaczynając od 1 Księgi Mojżeszowej, żeby zobaczyć, w jak niezwykły sposób będzie się rozwijać prawda dotycząca nieba. Karty Starego Testamentu odsłaniają radość nieba powoli, jakby przesuwając się od światła gwiazd, przez świt, aż do pełnego blasku dnia. Tak samo informacje dotyczące piekła są początkowo skromne, ale w Nowym Testamencie w pełni dostrzegamy ich straszliwość. Na każdym kroku będziemy się starali podążać za przykładem Berejczyków, którzy „codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają” (Dz 17:11).

Książka ta ma być przewodnikiem zachęcającym do uważnego studiowania Biblii. Nie ma na celu przedstawienia czytelnikowi listy przyjętych z góry założeń, które sprawią, że studiowanie Biblii stanie się niepotrzebne. Nie ma to też być podręcznik do teologii systematycznej czy eschatologii. Oto nasza metoda: zlokalizować teksty dotyczące życia po śmierci, a następnie omówić je, biorąc pod uwagę ich kontekst. Oto nasz cel: odkrycie biblijnego nauczania na temat życia po śmierci.

Jezus jest ostatecznym autorytetem w sprawie życia po śmierci. Nauczanie apostołów było takie jak nauczanie Jezusa. Nie wahali się głosić „całej woli Bożej” (Dz 20:27), a w tym zawierały się też ostrzeżenia przed piekłem. Jednocześnie – na podstawie kazań zawartych w Dziejach Apostolskich – można zauważyć, że piekło nie było głównym tematem apostołów. Rzadko ostrzegali oni słuchających, że pójdą do piekła; zazwyczaj ich przesłanie było bardziej pozytywne: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dz 16:31). Głosili oni ukrzyżowanego Chrystusa oraz nadzieję na wieczne zbawienie. Jednocześnie, gdy mówili o piekle, było to całkowicie zgodne z nauczaniem Jezusa. Głosili, że nadejdzie dzień sądu, w którym zostanie wylany Boży gniew. Bezbożni będą wykluczeni z Bożej obecności. Zostaną oni poddani wiecznej karze w ogniu piekła. Tam będzie panować zniszczenie i śmierć. Większość ludzi zbuntowała się przeciwko Stwórcy. Apostoł Paweł pisał, że „gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę” (Rz 1:18). Tam, gdzie jest niegodziwość, Bóg jest zagniewany – to nieunikniona część Bożej natury.

Niebo - nasz ostateczny dom - będzie wspaniałym miejscem. Piekło - miejsce, którego należy uniknąć za wszelką cenę - będzie wieczną grozą. Nasze studium, nawet jeśli nie miałoby się przydać do niczego innego, może służyć jako zachęta, by dążyć do pierwszego z tych miejsc i uciekać przed tym drugim. Moją modlitwą jest, byście dzięki tej książce „bardziej dołożyli starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić” (2 P 1:10).

[Fragment z: Kenny Boles, Życie po życiu. Co Biblia mówi o życiu przyszłym, Chrześcijański Instytut Biblijny, Warszawa 2013. Oprac. N.H. Wykorzystano za pozwoleniem].
Copyright © Słowo i Życie 2013