Słowo i Życie nr
                  1/2013


Kościół Chrystusowy w Kołobrzegu

Tadeusz Witkowski

Akcja Złotówka dla Etiopii

Pewnego popołudnia w 2004 roku w górnej sali naszego Zboru miało miejsce spotkanie pastora Pawła Bajko z grupą naszych zborowników. Pamiętam, jak br. Paweł opowiadał o pomocy finansowej, jaką polskie zbory - za pośrednictwem Polish Christian Ministries - otrzymywały od społeczności chrześcijańskich z USA i Kanady. Mówił też o swoim zaangażowaniu w tej służbie. Pamiętam, jak nas zachęcał do wspierania pracy misyjnej w innych krajach, które teraz bardziej potrzebują pomocy finansowej od nas, mówiąc: ,,Odmówcie sobie jednego loda i przeznaczcie te pieniądze na misję”.

Te słowa poruszyły moje serce i modliłem się, aby nasz Zbór przyczynił się w ten sposób do ewangelizacji. Bóg szybko odpowiedział na tę modlitwę. W niedługim czasie odwiedził nas br. Jerzy Marcol, dyrektor Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. Zaprezentował pracę tego Stowarzyszenia na polu misyjnym, zachęcając nas do wsparcia finansowego polskich misjonarzy, pracujących poza granicami naszego kraju. Tak powstała w naszym zborze „Akcja złotówka”, a później „Fundusz misyjny”.

Od 2004 roku systematycznie, w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, zbieramy kolektę, przeznaczoną na misję. Już dziesiąty rok niesiemy pomoc s. Izie Karpieni, która wraz z mężem Tamyru służy w Etiopii. Wspieramy ich materialnie i pamiętamy o nich w modlitwach. Jestem wdzięczny Panu Bogu za każdą złotówkę, za otwarte serca, a przede wszystkim za wytrwałość naszego Zboru w tej służbie. „A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę” (2 Kor 9:8).Copyright © Słowo i Życie 2013