nr3/2011


90-lecie Wspólnoty Kościołów Chrystusowych


Nina Hury

Nabożeństwo w Sali Kongresowej

Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki, który niegdyś nosił imię Józefa Stalina, nigdy wcześniej nie była świadkiem takiego wydarzenia. Odbywały się tam zazwyczaj partyjne zjazdy, imprezy artystyczne i charytatywne, konferencje (również chrześcijańskie), koncerty, ale nie nabożeństwa. Aż do 26 czerwca 2011, gdy odbyło się tam uroczyste nabożeństwo Wspólnoty Kościołów Chrystusowych z okazji jubileuszu 90-lecia. Minione lata zaledwie wspomniano, koncentrując się raczej na tym, co przed nami - było to Uroczyste Otwarcie Dziesiątej Dekady Kościoła Chrystusowego w Polsce. Nabożeństwo w Sali Kongresowej to symbol przemian, jakie nastąpiły w naszym kraju – jeszcze jeden powód do wdzięczności wobec Boga, Pana historii. Chwalić Boga w tym miejscu to rzecz niezwykła.

Około 2000 uczestników z całego kraju i zagranicy zgromadziło się, by uczcić Najwyższego i prosić o Jego błogosławieństwo dla kraju i Kościoła. - Witam na otwarciu dziesiątej dekady służby Kościoła Chrystusowego w Polsce. Jesteśmy tu po to, by podziękować Panu Bogu za bezcenny dar Jego łaski, okazanej w Jezusie Chrystusie, wspominać minione lata i z nadzieją spoglądać w przyszłość, bo wszelka nasza nadzieja jest w osobie Jezusa Chrystusa. Przychodźmy przed oblicze Jego z weselem, bo wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Oddajmy Panu chwałę, należną imieniu Jego – rozpoczyna pastor Krzysztof Zaręba, prowadzący uroczystość.

- Bóg włożył w nasze serca pragnienie wieczności i tęsknotę za Bożą obecnością. Odpowiedzią na nie jest osoba Jezusa Chrystusa, który chce zamieszkać w sercu każdego człowieka. I nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być uratowani – mówi pastor Zbigniew Tarkowski, wspominając śmierć Zbawiciela przed Wieczerzą Pańską.

Pastor Piotr Karel w bardzo oryginalny sposób przywołuje minione 90 lat. - Gdyby Bóg nie był z nami na początku lat 50., gdy szalał terror Stalina i jego ubowskich agentów, gdy jednego dnia w całej Polsce aresztowano i osadzono w więzieniach pod zarzutem zdrady wszystkich czołowych liderów Kościołów, to - jak pisze psalmista - „byliby nas pożarli żywcem”... Gdyby nie Bóg, nie zgromadzilibyśmy się dziś w wielkiej historycznej Sali Kongresowej PKiN w Warszawie, by uroczyście zainaugurować Dziesiątą Dekadę Kościoła Chrystusowego w Polsce – parafrazuje słowa Psalmu 124.

Okolicznościowe przesłanie wygłasza pastor W. Andrzej Bajeński – Naczelny Prezbiter. Koncentruje się na kwestii powołania, osobistego i wspólnotowego, odnosząc się do przewodniego fragmentu z Pisma Świętego, aby Bóg uznał nas za godnych powołania i w mocy swojej spełnił wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w nas, a my w Nim (por. 2 Tes 1:11-12). Modli się słowami: - Panie, na początku 10. dekady, stajemy przed Tobą i ośmielamy się prosić, wylej obficie swoje błogosławieństwo na nas, na cały swój Kościół, na cały Twój lud w kraju naszym... Pobłogosław nas takim przebudzeniem, jakiego jeszcze nasz naród nie poznał... Niech Twój Święty Duch zstąpi i odradza tę ziemię. Niech odradza ten naród, abyśmy wszyscy zobaczyli, jak wielkim Bogiem jesteś, jak wspaniały i dobry jesteś, jak Twoje plany dla naszego życia są dobre. Prosimy, wypełnij swoją treścią i tę dziesiątą dekadę, którą składamy w Twoje ręce. Od dzisiejszego dnia począwszy, niech to z dnia na dzień będzie większe przebudzenie w sercach naszych, w domach naszych, wszędzie, gdzie pracujemy. Boże, naucz nas wypełniać swoje powołanie, być Twoimi sługami w bankach, w szkołach, na uczelniach, w domu, gdziekolwiek jesteśmy. Panie, spraw, abyśmy robili to dla Twojej chwały, abyś Ty był uwielbiony... Bez Ciebie jesteśmy jak puste naczynia. Dlatego prosimy, niech Twoja moc z wysokości zstępuje na nas, niech wypełnia nas każdego dnia i niech nas prowadzi... Prowadź nas, aby Twój sztandar, sztandar Chrystusowy, wysoko był zatknięty w naszym narodzie, w naszym społeczeństwie.

My za wiarę Chrystusową” - ten dawny hymn najpierw rozbrzmiewa tradycyjnie, śpiewa go cała sala, a potem rapowany jest przez Mirka „Kolę” Kolczyka. Po niej pastor Rafał Piekarski – przedstawiciel młodego pokolenia, żyjącego w wolnej Polsce, w ciekawych, ale i trudnych czasach – modli się, aby to nowe pokolenie, wykorzystując niesamowity rozwój technologii, żyło z pasją, żarliwością i odwagą dla Bożego dzieła.

Czas dla gości honorowych. Dr Gary Holloway - dyrektor wykonawczy Światowej Konwencji Kościołów Chrystusowych, przekazał życzenia w imieniu Kościołów Chrystusowych, istniejących w około 170 krajach. Przedstawiciel MSWiA dyrektor Andrzej Marciniak mówi m.in o niedawnym powołaniu komisji wspólnej przedstawicieli rządu i Aliansu Ewangelicznego. Głos zabiera również pastor Wayne Murphy – dyrektor Polish Christian Ministries, od ponad 50 lat wspierającej pracę Kościoła Chrystusowego w Polsce. Życzenia składają również zwierzchnicy bratnich Kościołów ewangelikalnych: bp Marek Kamiński (Kościół Zielonoświątkowy), prezb. Gustaw Cieślar (Kościół Chrześcijan Baptystów), prezb. Jerzy Karzełek (Kościół Wolnych Chrześcijan), prezb. Andrzej Nędzusiak (Kościół Boży w Chrystusie). Modlą się o Boże błogosławieństwo dla nowo wybranej Rady Krajowej WKCh.

Modlimy się o nasz kraj, o rządzących, o polską prezydencję w Unii Europejskiej, o Kościół prześladowany. Pastor Jerzy Bajeński zaśpiewał „Modlitwę w kościółku” Stanisława Moniuszki.

Wychodzimy z tego miejsca z marzeniami i pragnieniami. I mamy Boga, który może uczynić daleko więcej ponad nasze marzenia i który może nas ustrzec od upadku i z radością wielką stawić przed swoim obliczem. Jemu oddajemy chwałę... Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, byśmy mogli pięknie świętować – reasumuje pastor Krzysztof Zaręba.

Śpiewamy wspólnie modlitwę „Ojcze nasz”, po czym pastor Paweł Wróbel przypomina nasze motto na kolejną dekadę: „... modlimy się zawsze, aby Bóg nasz uznał nas za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w nas, a my w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa” (por. 2 Tes 1,11-12). Będą nam o tym przypominać zakładki, które otrzymaliśmy wraz z programem uroczystości.

Dzieło Dziesiątej Dekady Kościoła Chrystusowego w Polsce rozpoczęte. Ciąg dalszy nastąpi...


Copyright © Słowo i Życie 2011