nr3/2011

 
Wspólnota Kościołów Chrystusowych

Konferencja Krajowa 2011

Doroczna Konferencja Krajowa Wspólnoty Kościołów Chrystusowych tym razem odbyła się w Warszawie, w dniach 23-25 czerwca 2011. Gościny udzieliła Społeczność Chrześcijańska Północ przy ul. Jagiellońskiej 71, ale w organizację zaangażowane były wszystkie trzy warszawskie wspólnoty. Konferencja rozpoczęła się w czwartek wieczorem koncertem uwielbienia z Wieczerzą Pańską. Ta konferencja była wpisana w jubileusz 90-lecia i dużej części poświęcona spojrzeniu w przeszłość. Drugiego dnia dominowały więc sesje historyczne. „Kościół Dziejów Apostolskich – zderzenie ideałów z codziennością” to wykład dra Wojciecha Gajewskiego. Dr David Eubanks skupił się na dziewiętnastowiecznym ruchu odrodzeniowym w USA, z którego wyłoniły się trzy nurty: Kościoły Chrystusowe, Kościoły Chrześcijańskie oraz Uczniowie. Nina Hury przedstawiła historię polskiej gałęzi tego ruchu, będącej rezultatem działalności misyjnej Konstantego Jaroszewicza, który w USA przeżył duchowe odrodzenie, a po skończeniu szkoły biblijnej powrócił do kraju. Popołudnie i wieczór wypełniły wspomnienia i podziękowania – bankiet 90-lecia.

25 czerwca miała miejsce Sesja Synodalna – podsumowanie służby Kościoła w minionej kadencji i dekadzie oraz wybory przywództwa na kolejną kadencję. W sprawozdaniu Prezbitera Naczelnego znalazły odzwierciedlenie zarówno fakty pozytywne, świadczące o rozwoju Kościoła, jak i te napawające troską, wydarzenia z ostatniej kadencji, ale także z całej dekady: przybyło czternaście zborów (siedem z nich to rezultat wzrostu i działalności misyjnej istniejących zborów, a pozostałe to wspólnoty, które już istniały i przyłączyły się do WKCh), rozwiązane zostały dwie agendy kościelne: „Świat Dziecka” i Dom Spokojnej Starości „Betania”, powstały zaś dwie kolejne: Misja „Poślij Mnie” i Misja Charytatywna „Dobro Czynić”. Prezbiterem Naczelnym na kolejną kadencję wybrano ponownie pastora W. Andrzeja Bajeńskiego. Rada Krajowa pozostała w niezmienionym składzie: Kazimierz Barczuk, Marek Charis, Władysław Dwulat, Piotr Karel, Jarosław Ściwiarski, Paweł Wróbel i Krzysztof Zaręba. Powołano Komisję Kontrolną w składzie: Andrzej Hara, Tadeusz Naumiuk, Marek Sobotka, Henryk Wasilewski i Aleksander Żegunia. Synod podjął także uchwałę o zmianie (skróceniu) nazwy naszego Kościoła na Kościół Chrystusowy.

Popołudniowa sesja dyskusyjna dotyczyła tematu: „Jakim Kościołem być pragniemy w 10 dekadzie” i „Jak chcemy to osiągnąć”. A potem społeczność wieczorna – usługa zespołu Exodus 15, świadectwa, przesłanie Bożego Słowa. Pieśń „Żyć tak jak mistrz mój”, podziękowania dla gospodarzy i tak oto kończy się dziewiąta dekada działalności Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich. Nazajutrz – uroczyste Otwarcie Dziesiątej Dekady w Sali Kongresowej PKiN. (red.) zdjęciaCopyright © Słowo i Życie 2011