Słowo i Życie nr 2/2011


"Teraz i zawsze" - nowe czasopismo SCh "Północ"

Społeczność Chrześcijańska „Północ” w Warszawie wydaje miesięcznik pt. „Teraz i zawsze”.
Jego twórcy piszą o nim tak: „Teraz i zawsze to czasopismo z założenia niedenominacyjne. Chcemy zachęcać, inspirować, czasem bawić, czasem wzruszać; pokazywać, że chrześcijanie mają światu coś wartościowego do zaoferowania.
Nie interesuje nas wytykanie błędów innym Kościołom, tropienie fałszywych nauk, straszenie kogokolwiek przed czymkolwiek. Kieruje nami idealistyczne przekonanie, że wskazywanie na dobro, które jest w Bogu, to lepsza droga niż skupianie się na złu, którego i tak wszędzie jest nadmiar.
Ale bez obaw - punktem wyjścia jest dla nas tradycyjna, biblijna, ewangeliczna etyka i teologia, inaczej mówiąc: fundamentem jest dla nas Chrystus.
Pierwszy numer ukazał się w grudniu 2010. Redaguje kolegium w składzie: Nina Księżopolska, Jarek Michalczuk, Agnieszka Prokopowicz, Bożena Sand-Tasak i Włodek Tasak (redaktor naczelny). Format A4, 28 stron w pełnym kolorze. Więcej na http://www.schpolnoc.pl/ (zakładka publikacje).


Copyright
© Słowo i Życie 2011