nr 1/2011


Społeczność Chrześcijańska "Południe" w Warszawie

Społeczność Chrześcijańska „Południe” w Warszawie – ta nazwa obowiązuje od niedzieli 6 marca 2011 roku, czyli od pierwszego oficjalnego nabożeństwa, inaugurującego jej działalność. Wcześniej był to „Kościół w budowie”.  Dalej będziemy budować, ale teraz mamy już nazwę – mówił pastor Marek Sobotka.

Uroczysta inauguracja nie była ich pierwszym nabożeństwem. Zaczęli prawie rok wcześniej. Ta nowa wspólnota jest „córką” warszawskiej Społeczności Chrześcijańskiej „Północ”, istniejącej od 2001 roku, zbierającej się przy ul. Jagiellońskiej 71. Wiosną 2010 r. Rada Starszych tego zboru podjęła decyzję o założeniu nowej społeczności. Rozpoczął się proces realizacji tego misyjnego dzieła: poszukiwania zespołu przywódczego, lokalizacji i odpowiedniego miejsca zgromadzeń. Tym planistycznym i organizacyjnym wysiłkom towarzyszyły modlitwy. Jesienią 2010 r. było już wiadomo: Wawer – w tej dzielnicy będzie działać nowa społeczność, a jej pastorem będzie Marek Sobotka. Wyszukano także odpowiednie miejsce spotkań – Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr przy ul. Edisona 2, w pobliżu największego węzła komunikacyjnego południowej części prawobrzeżnej Warszawy, jakim jest rondo u zbiegu ulic: Ostrobramskiej, Marsa i Płowieckiej. Krzyżują się tu liczne linie autobusowe. Niedaleko stąd do przystanku kolejowego Warszawa Gocławek. Jeśli dodać do tego duży parking i otwartą przestrzeń, jaką dysponuje Centrum, jest to miejsce wręcz idealne.

Gotowość uczestniczenia w tym misyjnym przedsięwzięciu zgłosiło kilkadziesiąt członków SCh „Północ”, głównie mieszkających w tej okolicy. W październiku 2010 rozpoczęły się comiesięczne weekendowe spotkania nowej wspólnoty pod roboczą nazwą „Kościół w budowie”. Ich celem był inspirowanie do służby, integracja, poznawanie się i zadzierzganie głębszych relacji, nabywanie umiejętności współpracy. Trzeba było przygotowywać ludzi do służby, rozplanować zadania. Liderzy nabierali doświadczenia, a współpracujące ze sobą w poszczególnych służbach osoby zaprzyjaźniały się i wzajemnie motywowały. Nowa wspólnota stawała się duchową rodziną. Ujawniły się talenty, skompletowały się zespoły odpowiedzialne za uwielbienie, nauczanie dzieci, pracę z młodzieżą i inne służby.

Inauguracyjne nabożeństwo prowadził pastor Marek Sobotka. W tym samym czasie odbywały się regularne nabożeństwa na Puławskiej i na Jagiellońskiej, więc salę wypełniali głównie potencjalni wierni nowej społeczności. Miłym widokiem była spora gromadka dzieci, udająca się na Szkołę Niedzielną pod wodzą Boba Budowniczego.

Wielbiliśmy Boga, dziękowaliśmy za tę nową wspólnotę i modliliśmy się o błogosławieństwo dla niej. Pastor W. Andrzej Bajeński – Prezbiter Naczelny WKCh podkreślał, że inauguracja tej trzeciej warszawskiej Społeczności Chrześcijańskiej ma dla niego wymiar bardzo osobisty. Po raz pierwszy w życiu stoję w roli „kościelnego dziadka”. Może pokrótce wyjaśnię. SCh „Puławska”, której pasterzowałem przez blisko ćwierć wieku, jesienią 2001 zrodziła na Pradze Północ SCh „Północ”, a ta urosła, dojrzała i zrodziła SCh „Południe”. To tak, jak narodziny wnuczki. Pragnę wyznać, że w pokorze i z najwyższą czcią „zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię” (Ef 3:14-15). Życzę takiego rozwoju, który zaowocuje tym, że dzięki Wam Bóg stanie się Ojcem dla bardzo wielu grzeszników – mówił w swoim krótkim wystąpieniu.

Wzruszenie towarzyszyło również pastorowi Krzysztofowi Zarębie, gdy w uroczystej modlitwie powierzał Bogu liderów - wzór dla trzody, czyli Radę Starszych tej nowej społeczności: pastora Marka Sobotkę oraz Mariusza Grzywacza, Jerzego Kosieradzkiego i Pawła Podwysockiego.

Słowem Bożym usłużył pastor Marek Sobotka.  Kościół, który tworzymy, powinien być społecznością ludzi wdzięcznych. Zanim dotarliśmy do tego nabożeństwa, które mamy dzisiaj, kosztowało to wiele, trudu, czasu, finansów, zmagania się z decyzjami. Ale osiągnęliśmy ten mały cel, który prowadzi nas do tego większego, do tego wiecznego – chcemy szukać Królestwa Bożego. Jezus wykonał swoją misję ze względu na nas, my pragniemy ją kontynuować ze względu na Niego i Ciebie. Gdy dziecko się urodzi i minie czas zachwytu całej rodziny i znajomych, pozostaje proces wychowywania, nabywania tożsamości, kształtowania charakteru. To wszystko przed nami. Duże wyzwanie, ale czyż On nie potrafi uczynić daleko więcej ponad to, o co prosimy lub o czym marzymy? Ja wierzę w takiego Boga, który ma także dla tej części Kościoła powszechnego, jaką my jesteśmy, misję do wykonania. Będziemy używać wszystkich darów, talentów, korzystać z każdej możliwej formy, z wyjątkiem grzechu, aby przybliżyć ludziom Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu – taką konkluzją kończył kazanie.

Ta nowa wspólnota, póki co pozostająca pod opieką macierzystej SCh „Północ”, z ufnością patrzy w przyszłość, z wielkim oddaniem i pasją podejmuje dzieło głoszenia Ewangelii w kolejnej dzielnicy Warszawy, by Boże Słowo mogło docierać do ludzi i zmieniać ich życie dla Bożej chwały.

Wspólnota Kościołów Chrystusowych obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia. Pierwsza kilkuosobowa społeczność powstała w roku 1921 we wsi Starowieś na Białostocczyźnie. Ostatnia, około stuosobowa, w Warszawie w 2011. - Trudno wyobrazić sobie piękniejszy finał dziewiątej dekady niż narodziny kolejnej Społeczności Chrześcijańskiej – reasumował pastor W. Andrzej Bajeński.

Copyright © Słowo i Życie 2011