nr 1/2011


Pastor W. Andrzej Bajeński
Prezbiter Naczelny

ROK JUBILEUSZOWY DZIEWIĘĆDZIESIĄTY

Rok 2011 jest dla Wspólnoty Kościołów Chrystusowych Rokiem Jubileuszowym Dziewięćdziesiątym. Fakt ten jest przewodnim tematem wszystkich planowanych w tym roku przedsięwzięć ogólnokrajowych naszej wspólnoty kościelnej.

Centralnym punktem Roku Jubileuszowego będzie doroczna Konferencja Krajowa, gromadząca duszpasterzy i liderów wszystkich lokalnych społeczności oraz ogólnokrajowych służb Kościoła. Konferencja została zaplanowana na długi weekend, związany tradycyjnie ze świętem Bożego Ciała, czyli 23-26 czerwca 2011 roku.

Konferencja będzie przebiegała w dwóch nurtach. Obok dorocznego oficjalnego szczytu przywództwa odbędzie się również konferencja młodej generacji. Będzie okazja do nauczenia się nowych rzeczy, spotkania starych znajomych, dokonania kilku podsumowań, wyrażenia stosownych podziękowań oraz podjęcia decyzji, niezbędnych dla funkcjonowania naszej wspólnoty w dziesiątej dekadzie. Wybrany zostanie również nowy zarząd Kościoła. Rozpoczniemy wspólnym koncertem modlitwy i chwały w czwartkowy wieczór 23 czerwca. Zakończymy wspólnym niedzielnym nabożeństwem w samo południe 26 czerwca.

Pierwszy raz od dziesięcioleci Konferencja Jubileuszowa odbędzie się w Warszawie. Warszawskie Społeczności Chrześcijańskie należą do najliczniejszych w kraju wspólnot ewangelikalnych i to ich duszpasterze wzięli na siebie główny ciężar zorganizowania wielkiego finału Konferencji Jubileuszowej. Tym finałowym aktem będzie Uroczystość Otwarcia Dziesiątej Dekady, zaplanowana na godz. 12.00 w niedzielę 26 czerwca 2011 w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Spodziewamy się, że w uroczystości tej wezmą udział członkowie wszystkich zborów WKCh oraz wielu zacnych gości z kraju i zagranicy, zarówno przedstawicieli władz państwowych, jak i zarządów Kościołów oraz liczne grono naszych sympatyków i przyjaciół. To będzie wielkie święto dziękczynienia, chwały i nadziei. Czas prezentowania nowych wizji i rozpalania pasji służenia Bogu i bliźniemu zgodnie z Chrystusowym wzorcem.

Czeka nas wiele niecodziennych, a może nawet epokowych wydarzeń. Ale póki co przed nami jako organizatorami ogrom przygotowań. Będziemy wdzięczni za modlitwy przyczynne o toczące się przygotowania, za gotowość do współdziałania i pomocy, gdy o nie poprosimy, oraz za wszelkie pomysły i uwagi. Pisać można na adres.

Może świadczy to o ograniczoności mojej wyobraźni, ale nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek z członków czy przyjaciół Wspólnoty Kościołów Chrystusowych nie odnotował w swoim kalendarzu daty 26 czerwca 2011, jako naszego wspólnego święta, obchodzonego w najpiękniejszej z europejskich stolic, w samym sercu naszego kraju - w Warszawie. Serdecznie na tę uroczystość zapraszam.

Copyright © Słowo i Życie 2011