50-lecie Słowiańskiego Kościoła Chrystusowego w Baltimore

Zaczęło się w roku 1960. Z inicjatywy Pawła Bajko sześcioosobowa grupa zaczęła spotykać się na modlitwę i studiowanie Bożego Słowa. Przez pół roku zgromadzali się w domu prywatnym, potem gdy było ich już ponad dwudziestu, wynajęli dwa pomieszczenia w budynku KościołaPaweł Bajko i Adam Koreńczuk Metodystycznego. Nabożeństwa odbywały się regularnie, działała też szkoła niedzielna, wkrótce odbył się pierwszy chrzest wiary.

W czerwcu 1961 roku swoją służbę w tej społeczności – jako pastor, nauczyciel szkoły niedzielnej i dyrygent chóru – rozpoczął Adam Koreńczuk. W tym samym roku, w październiku, zakupiono własny budynek przy ul. Broadway. Dla małego zboru było to duże wyzwanie, ale hojna ofiarność zborowników pozwoliła szybko spłacić długi.

W 1964 roku we współpracy z Department of Mission (Eastern Christian College) rozpoczęto działalność radiową. Przez 25 lat każdej niedzieli nadawano audycje radiowe w trzech językach: polskim, rosyjskim i ukraińskim. Zbór wzrastał duchowo i liczebnie. Każdego roku odbywały się chrzty. Budynek zborowy stawał się za mały. W roku 1971 zakupiono od metodystów duży dom modlitwy. Zaciągnięte na ten cel długi udało się spłacić w ciągu dziesięciu miesięcy. Zbór był bardzo ofiarny i misyjny. Pamiętając o Wielkim Nakazie Misyjnym, by iść z Ewangelią na cały świat, wspomagał finansowo misjonarzy w Argentynie i w Anglii. Aktualnie wspiera Polskę, Rosję, Ukrainę, Białoruś, Mołdawię, Łotwę i inne.

Adela i Paweł BajkoZbór otworzył drzwi dla emigrantów, co wymagało dużo pracy i poświęcenia. Przybywali ludzie z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Brazylii, Argentyny, Kazachstanu, Łotwy i innych krajów. W efekcie liczba członków zboru wzrosła do ponad 200, a frekwencja na nabożeństwach przekroczyła 300 osób.

Jak pisze pastor Paweł Bajko - założyciel zboru - Słowiański Zbór Kościoła Chrystusowego jest wyjątkowym Kościołem, gromadzącym Polaków, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Żydów, a nawet muzułmanów. Nabożeństwa odbywają się w czterech językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. I wszyscy są złączeni w Jezusie Chrystusie w jedną Bożą rodzinę. Mamy dobrze zorganizowaną szkołę niedzielną, chór zborowy, chór dziecięcy, chór młodzieżowy i orkiestrę. Aktywna jest młodzież, która - oprócz regularnych swoich spotkań – prowadzi raz w miesiącu specjalne nabożeństwa ze swoim programem. W ciągu tygodnia mamy nabożeństwo modlitewne. Odbywają się również spotkania braci i sióstr oraz młodzieży dla studiowania Pisma Świętego. Młodzieżowa grupa Dobry Samarytanin odwiedza osoby chore i starsze.Slavic Church of Christ, Baltimore, USA

Na jubileuszu 50-lecia było z czego się cieszyć. Dziękowaliśmy Bogu, że On błogosławi Zbór, wzmacnia naszą wiarę, przyprowadzając nas każdej niedzieli do Stołu Pańskiego. Mimo różnorodności narodowej czujemy się jedną Bożą rodziną, złączoną miłością i wyższym celem. Na zakończenie uroczystości, w wykonaniu chórów, orkiestry i wszystkich zborowników, zabrzmiała pieśń: „Bracia, wykrzykujcie, radość dał nam Bóg! Siostry się radujcie – zwyciężony wróg! Niegdyś sobie obcy, teraz nucim śpiew, łączy nas Chrystusa droga, święta krew!”. (red.)
Slavic Church of Christ, 516 South East Ave., Baltimore, MD 21224 USA, http://slavchurch.org/
.


Copyright
© Słowo i Życie 2010

Słowo i Życie - strona główna