Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim

Nina Hury

Rampa dla niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne – wiele się o nich mówi. Utrudniają życie nie tylko osobom na wózkach inwalidzkich. Wiedzą o tym matki małych dzieci i osoby starsze. Problem dotyczy również budynków kościelnych, wprawdzie na ogół parterowych, ale zwykle z wysokimi schodami.

Aktualne prawo budowlane wymusza w nowych budynkach rozwiązania, umożliwiające niepełnosprawnym dostęp do budynków użyteczności publicznej. Niestety, nie było takiego wymogu przed dwudziestu laty, gdy budowano kaplicę Kościoła Chrystusowego w Bielsku Podlaskim. Wśród wiernych nie było osób na wózkach inwalidzkich, nikt więc wówczas o to nie zadbał. Schodów przed głównym wejściem jest sporo, a osób starszych, wózków dziecinnych i inwalidzkich przybywa.

Długo zastanawiano się, jak ten problem rozwiązać: winda, schodołaz czy rampa? Okazało się, że to inwestycja kosztowna i wymagająca wielu zabiegów formalnych. Zdecydowano się na rampę i dodatkowe boczne drzwi. Było to rozwiązanie najtańsze, choć wciąż ponad możliwości miejscowego zboru. PFRON niestety nie ma prawnych podstaw do dofinansowywania kościelnej inwestycji tego typu. Z pomocą pośpieszył pastor Victor Knowles z USA. Jego ojciec, który też był pastorem przez wiele lat, w ostatnich latach swojego życia nie mógłby uczestniczyć w nabożeństwach, gdyby nie rampa dla niepełnosprawnych. Powstały po jego śmierci (w kwietniu 2009, w wieku 93 lat) memorial fund (zamiast kwiatów na grób wpłaty na specjalny fundusz) przeznaczono na dofinansowanie budowy rampy w Bielsku Podlaskim. Inwestycję wsparło również PCM a też krajowi przyjaciele zboru.

Rampa ma 40 m długości i – jak na obecną ofertę rynkową – prezentuje się raczej skromnie. Kosztowała ponad 40.000 zł. Rozwiązała problem dostępu do kaplicy. Pozostaje jeszcze niższa kondygnacja, gdzie odbywają się agapy. Tam usytuowana jest też kawiarenka, kuchnia, salka katechetyczna i sanitariaty. Ta bariera również wkrótce zniknie.

Uroczyste poświęcenie i otwarcie rampy, z udziałem Victora Knowlesa i gości z okolicznych zborów, odbyło się 13 czerwca 2010 roku. Zobacz zdjęcia

Copyright © Słowo i Życie 2010

Słowo i Życie - strona główna