nr 3/2009Realna Akcja w Sandomierzu

Starówka w Sandomierzu, 1 sierpnia '09. Rozbrzmiewa muzyka gospel. Na Rynku kilkaset osób słucha zespołu Exodus 15 i chóru Gospel Joy. Ten koncert to finał i podsumowanie festiwalu „Realna Akcja Sandomierz”, trwającego tu od 26 lipca. Stu czterech wolontariuszy z Polski, Belgii, Holandii, Szwecji i USA przez tydzień pracowało tu nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Sandomierza. Przepracowali ogółem około trzech tysięcy roboczogodzin, realizując osiemnaście projektów. Efekty tego to wyremontowane cztery mieszkania osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, renowacja placów zabaw oraz sal w czterech przedszkolach miejskich, wykonanie pomocy dydaktycznych dla dzieci, konserwacja barierek i słupów oświetleniowych wokół Starego Miasta, odnowienie bramy wjazdowej i zabytkowych czołgów na cmentarzu żołnierzy poległych podczas walk o wyzwolenie Sandomierza w 1945 roku. Ponadto – ponadprogramowo - wolontariusze ufundowali 7-letniej Sandrze, mieszkance jednego z remontowanych mieszkań, wyprawkę szkolną (książki, zeszyty, przybory szkolne, tornister) oraz biurko, krzesło, lampkę, meblościankę i łóżko.

Równolegle, w parku miejskim Piszczele w ramach „Lata w mieście”, Fundacja Scripture Union zorganizowała „Indiańska wioskę”. Każdego dnia od 10.00 do 14.00 około sześćdziesięciorga dzieci, przebranych za Indian z plemienia Cheyenów i Siouksów, poprzez zabawę uczyło się tam wartości, którymi warto się w życiu kierować.

Podczas imprezy finałowej na sandomierskim rynku można było też obejrzeć prezentację multimedialną z działań wolontariuszy. Specjalne podziękowania złożył im burmistrz miasta Jerzy Borowski. Realna Akcja to udany przykład partnerstwa pomiędzy samorządem lokalnym a organizacją pozarządową. Wolontariusze sami płacą za swój przyjazd i pobyt, a Urząd Miasta zapewnia narzędzia i materiały na wykonanie projektów, ustalonych w kilkumiesięcznych konsultacjach pomiędzy Fundacją Realna Nadzieja - organizatorem festiwalu, a władzami miasta.

Organizatorzy Realnej Akcji składają szczególne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu festiwalu Urzędowi Miasta Sandomierz, Społeczności Chrześcijańskiej w Sandomierzu, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Oddziałowi PCK, Zespołowi Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, firmom: Kwasek, Zeli i Sha Creative, fundacjom: PROeM, Scripture Union oraz Pro Novis, sponsorom: Arkadiuszowi Rakowi i jego firmie Dieselland oraz Dominikowi Piskorskiemu. Sandomierzanie przyjęli ich bardzo życzliwie. Wolontariusze spotykali się na każdym kroku z bardzo pozytywną reakcją i otwartością.

Tegoroczna Realna Akcja to już druga edycja tego festiwalu. Pierwsza odbyła się rok temu w Tomaszowie Mazowieckim (relacja na www.realnaakcja.pl – zakładka "poprzednia edycja"). - Mam nadzieję, że nie tylko będziemy kontynuować takie akcje raz w roku w jednym mieście, ale że uda nam się zrobić ich kilka, przy jeszcze większym udziale lokalnych społeczności - mówi Łukasz Bajeński, Prezes Fundacji Realna Nadzieja. - Chciałbym, żeby te działania zostawiały po sobie nie tylko poprawione miejsca, ale były inspiracją do tego, aby zmienić coś konkretnego w swoim życiu. 

Festiwal Realna Akcja jest częścią działalności Fundacji Realna Nadzieja (www.realnanadzieja.pl), powołanej w marcu 2008 r. w Warszawie. Skupia ludzi z różnych środowisk chrześcijańskich, ale to nie religia, lecz osoba Chrystusa jest ich wspólnym mianownikiem. Jej podstawowym celem jest organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw, wskazujących na Chrystusa, jako realną nadzieję dla współczesnego człowieka. Swoje działania opiera na ekumenicznej współpracy różnych środowisk chrześcijańskich w dziele nowej ewangelizacji.

Oprac. N.H. na podstawie materiałów nadesłanych przez Rafała Piekarskiego.

Copyright © Słowo i Życie 2009
Słowo i Życie - strona główna