Społeczność Chrześcijańska w Warszawie


Pastor W. Andrzej Bajeński
Prezbiter Naczelny WKCh

Radosna wieść z Warszawy

Dzień 1 marca 2009 przejdzie do historii Społeczności Chrześcijańskich w Warszawie i całej naszej wspólnoty kościelnej. Dlaczego? Frekwencja na niedzielnych nabożeństwach po raz pierwszy przekroczyła liczbę 1000. Zdarzało się to już wcześniej, ale tylko przy okazji szczególnych uroczystości, np. jubileuszy czy Święta Dziękczynienia. Tym razem w czterech zwykłych niedzielnych nabożeństwach: o 9:30 i 11:30 na Puławskiej 114 (Społeczność Chrześcijańska „Puławska”) oraz o 10:00 i 12:00 na Jagiellońskiej 71 (Społeczność Chrześcijańska „Północ”) uczestniczyło ogółem 1012 osób.

Marzyliśmy, aby z naszych niedzielnych nabożeństw w Warszawie jeszcze przed końcem drugiego tysiąclecia mogło korzystać pierwsze tysiąc osób. W roku 2000 spełniło się to tylko w 65%. Potrzeba było więcej czasu, ale stało się. Marzenia się spełniają. Krótko mówiąc, jest okazja do dziękowania Bogu i świętowania.

A teraz, ciesząc się wspólnie i gratulując warszawskim Społecznościom Chrześcijańskim oraz ich przywódcom, walczmy o kolejne tysiące ludzi, dla których nasze zbory będą miejscem poznawania Chrystusa i zbliżania się do Boga. Dla chwały Bożego Królestwa.


Copyright
© Słowo i Życie 2009
Słowo i Życie - strona główna