Wspólnota Kościołów Chrystusowych
Społeczność Chrześcijańska w Olsztynie

Marcin Zwoliński
Labirynt w Olsztynie

Labirynt” w naszej kaplicy w Olsztynie mieliśmy przez dwa tygodnie – od 17 do 30 maja. Był to niezwykły czas, zarówno dla tych, którzy przychodzili, aby usłyszeć i zobaczyć to, co czekało na nich w „Labiryncie”, jak i dla obsługujących go wolontariuszy. A zaangażowanych było ponad 70 (!) osób z trzech olsztyńskich zborów: Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego „Słowo Pojednania” i oczywiście ze „Społeczności Chrześcijańskiej” WKCh. Było to kolejne już nasze wspólne przedsięwzięcie w ramach inicjatyw „EwangeLICZNI razem” oraz „Realna Nadzieja”. Jeszcze raz przekonaliśmy się, że współpraca przynosi ogromne korzyści zarówno zaangażowanym osobom, jak i zborom, a także całemu Kościołowi w Olsztynie. Ci, którzy obsługiwali „Labirynt”, bardzo się do siebie nawzajem zbliżyli, a relacje między zborami są teraz jeszcze lepsze i mocniejsze.

Spodziewaliśmy się, że przez "Labirynt" przejdzie 1000 osób, było „tylko” 600. Użyłem cudzysłowu, bo przecież jest to aż 600 osób, które - usłyszały o Bożej miłości i przebaczeniu, jakie Bóg daje człowiekowi w Chrystusie.

Na zakończenie akcji, 31 maja, odbył się „Piknik na Warmińskiej”. Imprezę tę zorganizowaliśmy już po raz drugi. W ubiegłym roku „Piknik” odbył się w naszej kaplicy. Tym razem sąsiadujące z nami Liceum Plastyczne użyczyło nam swojego boiska. Tam została rozstawiona scena, na której występowali nasi goście: Janusz Bigda z Missio Musica oraz zespół „Mrodo Dziweł” (Bóg Żyje) ze zboru Romów w Bystrzycy Kłodzkiej. Z Ostródy przyjechał teatrzyk kukiełkowy. Prawdziwą atrakcją kulinarną była grochówka, serwowana z kuchni polowej, użyczonej nam przez Straż Pożarną w Olsztynie.

Nasi goście z Bystrzycy Kłodzkiej byli też z nami na niedzielnym nabożeństwie 1 czerwca. Zaśpiewali kilka pieśni w języku romskim, jedna z sióstr podzieliła się z nami świadectwem, a kazanie wygłosił pastor zboru w Bystrzycy Kłodzkiej Andrzej Walawski.

Te dwa tygodnie były niezwykłe i niezapomniane. Oglądaliśmy rzeczy nadzwyczajne i doświadczaliśmy Bożego działania. Ale jeszcze większych rzeczy oczekujemy w przyszłości – tej najbliższej i w latach następnych.

Zobacz też inne artykuły SiŻ o Olsztynie

Copyright © Słowo i Życie 2008