EwangeLICZNI razem

Konferencja Programowa Aliansu Ewangelicznego w RP

26 marca 2008 roku w Warszawie przy ul. Puławskiej 114 odbyła się Konferencja Programowa Aliansu Ewangelicznego w RP - spotkanie członków AE, zaproszonych gości i reprezentantów Europejskiego Aliansu Ewangelicznego. Rozmawiano o tym, co i jak udało się zrobić, jak realizacja projektów pod patronatem AE wpływa na ich odbiór w środowiskach, do których są skierowane oraz o aktualnych zadaniach. Głównie jednak koncentrowano się na przyszłości. Dzielono się zamierzeniami i planami. Partnerstwo i współpraca - to słowa, które przewijały się w toku rozmów jako życzenie, a także oczekiwanie sukcesu. Zaprezentowane projekty spotkały się z uznaniem i poparciem. W modlitwie powierzono je Bogu i realizacji przez zespoły autorskie.

Realna Nadzieja

W ramach tego projektu pod koniec roku 2007 powstał portal internetowy oferujący różne formy zaangażowania m.in. blogi, forum, a nawet możliwość promowania własnych działań i planowanych wydarzeń. W przygotowaniu kolorowy magazyn opowiadający Ewangelię poprzez „historie nadziei”, czyli świadectwa Polaków z różnych środowisk, pokazujących jak Chrystus wniósł realną nadzieję w ich życie.

Festiwal Pozytywka, zapoczątkowany w tym roku w weekend Bożego Ciała, ma stać się corocznym wydarzeniem rekreacyjno-szkoleniowym dla małżeństw i rodzin, spotkaniem ludzi nadziei z różnych chrześcijańskich środowisk.

Realna Akcja planowana na 3-10 sierpnia '08 w Tomaszowie Mazowieckim, przygotowana we współpracy z władzami miasta i organizacjami pozarządowymi, podczas której wolontariusze będą budować plac zabaw, malować szkoły, porządkować parki, prowadzić lato w mieście dla dzieci itp. Wieczorami w centralnym punkcie miasta planowane są koncerty nadziei, a na zakończenie - miejski festiwal. Projekt ma charakter pilotażowy.

Polacy za granicą - to reakcja ewangelikalnych Kościołów na falę emigracji Polaków do Europy Zachodniej. Podjęto współpracę z Kościołami i chrześcijańskimi organizacjami w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Holandii i poszukuje się kolejnych kontaktów, aby dotrzeć z Ewangelią do przebywających tam naszych rodaków.

Duże wydarzenia sportowe

Ruch Nowego Życia oferuje profesjonalne materiały szkoleniowe i ewangelizacyjne w postaci broszur i filmów DVD, do wykorzystania podczas wielkich imprez sportowych, takich jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej czy też igrzyska olimpijskie. Zamierza się podjąć prace nad strategią wykorzystania nadchodzących imprez sportowych i wzmożonego zainteresowania sportem dla rozwoju Bożego Królestwa.

Radość z uzdrowienia

Konferencja szkoleniowa, 1-3 sierpnia w Wiśle, organizowana przez Henryka i Alinę Wiejów (Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego Chrześcijańskiej Fundacji ŻYCIE i MISJA), celem przedstawienia programu Celebrate Recovery (Radość z uzdrowienia), opracowanego przez pastorów Johna Bakera i Ricka Warrena z Saddelback Church z USA. Program ten jest ugruntowany na Biblii i przeznaczony dla osób trafiających do Kościoła z różnego rodzaju zranieniami z przeszłości, złymi nawyki, problemami finansowymi, uzależnieniami, problemami typu przemoc, zaburzenia odżywiania, poczucie winy, niskie poczucie wartości itp.

Nadzieja dla Polski – wiosna/jesień 2010

Ideę tego projektu ewangelizacyjnego zaczerpnięto z biblijnego wersetu „...gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku” (Dz 2:6). Chodzi o wzbudzenie „szumu” poprzez różnego rodzaju aktywności kulturalno–oświatowo–rekreacyjne Aliansu Ewangelizacyjnego, by ludzie mogli usłyszeć poselstwo Ewangelii.

Regionalna Strategia Rozwoju Kościoła Fundacji PROeM swoje działania w Tomaszowie Mazowieckim opiera na pięciu założeniach: przykładzie z Antiochii (pierwszy zbór, który świadomie podjął dzieło Wielkiego Posłannictwa (Dz 13), uczniostwie i wspólnocie (Kościół jako wspólnota tworzy najlepsze środowisko dla rozwoju wierzącego człowieka), tworzeniu centrum kultury chrześcijańskiej, działaniach zespołowych (zespół misjonarski daje lepsze efekty niż działania rozproszonych misjonarzy), koncentrowaniu się na poszerzaniu Królestwa Bożego.

Akademia Homiletyczna

Misją tego projektu jest wspieranie Kościoła poprzez oferowanie kaznodziejom możliwości poszerzenia swojej wiedzy homiletycznej i doskonalenie umiejętności głoszenia Bożego Słowa. Więcej informacji: 

Światowy Dzień Modlitwy

Dynamicznie rozwijający się na całym świecie ruch modlitewny, którego spektakularnym przejawem są zgromadzenia modlitewne wspólnot kościelnych różnych konfesji w Niedzielę Zielonych Świąt. (B.H.)


Copyright
© Słowo i Życie 2008
Słowo i Życie - strona główna