Słowo i Życie nr 1/2007

W. Andrzej Bajeński
RealnaNadzieja.pl

Na początku 2006 roku na zaproszenie Sekretarza Generalnego Aliansu Ewangelicznego przyjechał do Polski Johan Lukasse - emerytowany misjonarz z Belgii. Od lat wraz z przyjaciółmi modlił się o Europę, a Bóg kierował jego uwagę szczególnie na Polskę, która właśnie dołączała do Unii Europejskiej. Czuł potrzebę podzielenia się z liderami polskich Kościołów ewangelikalnych tym, co nosi w sercu. Najpierw zwrócił nasza uwagę na fakt, że kolejne 10 lat - zdaniem naszych europejskich współbraci - będzie dla duchowości Polaków bardzo ważnym okresem. Tak jak wcześniej miało to miejsce w Hiszpanii czy Portugalii, „europeizacja” wpłynie mocno również na polskie społeczeństwo. To szczególny moment historii, w którym naśladowcy Chrystusa powinni zrobić wszystko, co możliwe, dla nowej ewangelizacji. Trzeba to zrobić zanim europejskie zeświecczenie stanie się normą społeczną również w Polsce. Następnie nasz gość opowiedział o pewnym ciekawym belgijskim projekcie ewangelizacyjnym sprzed lat i zachęcił do stworzenia czegoś podobnego u nas.

Pamiętam, jak wychodząc ze spotkania z nim, powiedziałem do swojego syna: „Fajnie byłoby, aby ktoś zrobił coś podobnego w Polsce”. Podobne odczucia mieli również inni uczestnicy spotkań z misjonarzem. Kilka miesięcy później, po namowach innych liderów, wielu rozmowach i modlitwie, razem z synem postanowiliśmy podjąć wyzwanie stworzenia nowego projektu ewangelizacyjnego dla Polski. Wspólnie z zaproszonymi liderami reprezentującymi różne nurty chrześcijaństwa rozmawialiśmy, modliliśmy się, wymyśliliśmy nazwę Realna Nadzieja, stworzyliśmy zarys projektu i przyjęliśmy znak graficzny. Po 6 miesiącach projekt jest prawie gotowy. Teraz czeka
Realna Nadzieja - logo
nas jeszcze trudne zadanie zmobilizowania do modlitwy i współpracy tysięcy ludzi nadziei, stworzenia w 2007 roku 500.000 pakietów ewangelizacyjnych, zawierających okolicznościowy magazyn oraz Ewangelię wg Jana. A potem kolejne lata dzielenia się nadzieją.
Moim marzeniem i modlitwą jest, aby projekt „Realna Nadzieja” stał się czymś w rodzaju „wielkiej chrześc ijańskiej orkiestry nadziei” i przyczynił się do tego, że słowa proroka „A w
imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję” (Mt 12:21) ziszczą się również w naszym narodzie.Copyright © Słowo i Życie 2007