Słowo i Życie nr 1/2007


Nina i Bronisław Hury

OD REDAKCJI

Mijająca zima była wyjątkowo łagodna. Poza kilkoma dniami ze śniegiem i niewielkim mrozem miało się wrażenie, że to jesień lub wczesna wiosna. Niektóre kwiaty zakwitały, pąki drzew nabrzmiewały. Prawie nie odczuwaliśmy typowych zimowych uciążliwości, ale mimo wszystko to wciąż była zima. A wiosna dopiero nadchodzi.

Czas naszego ziemskiego życia też miewa różne koleje. Gdy jest nam trudno, postrzegamy życie jako uciążliwe. W chwilach pięknych i radosnych chce nam się żyć. Jako ludzie wierzący wiemy, że prawdziwa szczęśliwość czeka nas w wieczności z Bogiem. Do niej tęsknimy, tego wyczekujemy, z tym wiążemy najgłębsze nadzieje. Im trudniej nam jest, tym bardziej tęsknimy za wiecznością. Zdarza się jednak, że wcale za nią nie tęsknimy, bo życie układa się nam pomyślnie, tu jest nam dobrze. Choćby jednak wszystko układało się nam jak najlepiej, nigdy nie będzie to pełna szczęśliwość. Ona nadejdzie dopiero w wieczności, z nią wiążemy naszą nadzieję.

Głównym tematem tego numeru "Słowa i Życia" jest nadzieja. Artykuł "Nadzieja – widzieć dalej” odnosi się do tej tak ważnej, a nieco zapomnianej chrześcijańskiej cnoty. Źródłem chrześcijańskiej nadziei jest Jezus Chrystus. Ale nasza wiara w Niego byłaby daremna, gdyby nie Jego zmartwychwstanie. Przy okazji Świąt Wielkiej Nocy warto sobie przypomnieć, co zostało o nim zapisane na kartach Biblii. O tym traktuje m.in. artykuł "Zmartwychwstanie" i refleksja "Przed pustym grobem". Czasem doświadczamy „piekła na ziemi”, ale „nawet stamtąd można wyjść – jeśli idzie się śladem Boga”.

Fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa od początku próbowano podważyć. Przekupienie strażników na niewiele się zdało. Wciąż próbuje się podważyć je intelektualnie. Taką próbę podjął m.in. Josh Mc Dowell. Dogłębne studia zaowocowały tym, że zamiast obalić, zaczął udowadniać, że zmartwychwstanie to największy cud i niepodważalny fakt historyczny. "Gorliwy sceptyk" to jego świadectwo. Osobiście przekonał się, że ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, dziś przemienia życie ludzi. Dlatego właśnie nawet prześladowania nie są w stanie odłączyć wierzącego od miłości Chrystusowej (Rz 8,35-39).

Żyjemy w wolnym kraju i często nie uświadamiamy sobie nawet, że miliony chrześcijan na świecie swoją wiarę w Jezusa przypłacają więzieniem a nawet utratą życia. Nie może nam być obojętny ich los. Pod naciskiem światowej opinii publicznej wielu z nich wyroki śmierci zamieniono na więzienie, niektórych uwolniono. Publikujemy raport The Voice of the Martyrs, organizacji działającej oficjalnie również w Polsce pod nazwą Głos Prześladowanych Chrześcijan, by zachęcić do wstawiania się u Boga i u ludzi o niesprawiedliwie oskarżonych i uwięzionych naszych braci i siostry w Chrystusie.

Sporo miejsca w tym numerze poświęcamy zainaugurowanemu z początkiem tego roku projektowi "Realna Nadzieja". W naszym kraju Jezus Chrystus jest z pewnością znany jako postać historyczna, ale dla większości nie jest On postrzegany jako realna Osoba, mająca wpływ na codzienne życie. Program "Realna Nadzieja" stawia sobie za cel danie każdemu szansy poznania Ewangelii i nawiązania osobistej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. Tylko w Nim bowiem warto pokładać nadzieję. By było to możliwe, musimy być gotowi do „wytłumaczenia się z nadziei naszej”. Z tą kwestią związany jest też tekst „Przestrzeganie przed ewangelizacją”, autorstwa Władysława Dwulata – Sekretarza generalnego Aliansu Ewangelicznego w RP.

Z innych wydarzeń kościelnych odnotowujemy jubileusz 5-lecia Społeczności Chrześcijańskiej w Radomiu, ewangelizacyjny spektakl teatralny w Społeczności Ewangelicznej w Łodzi oraz zakończenie działalności „Świata Dziecka”.

Wiosna i Święta Wielkiej Nocy niosą radość i tchną nadzieją. Zmartwychwstanie Jezusa, jak na razie, jest jedynym takim faktem w historii świata. Boże Słowo nazywa Jezusa „pierworodnym z umarłych” (Obj 1,5). To oznacza, że będą następni: „...pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia” (1 Kor 15,23). Niech ta myśl towarzyszy nam w czasie tegorocznych Świąt Pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego.Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna