Słowo i Życie nr 1/2007

Społeczność Chrześcijańska w Radomiu - jubileusz 5-lecia

Stacja misyjna warszawskiej Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska” oficjalnie zaistniała w Radomiu 1 września 2001 roku. Jej kierownikiem został pastor Tytus Pikalski, który sprowadził się tam z Płocka. Było ich zaledwie kilka osób, po pięciu latach jest ich około pięćdziesięciu.

Okolicznościowe nabożeństwo z okazji jubileuszu 5-lecia odbyło się 3 grudnia 2006 roku. - Gdyby nie Chrystus, nigdy by mnie tu nie było - powiedział pastor Tytus Pikalski, wspominając wydarzenia sprzed pięciu lat.

Gościem specjalnym był pastor W. Andrzej Bajeński – prezbiter naczelny Wspólnoty Kościołów Chrystusowych. „Bóg używa ludzi, nie czyni niczego, jeśli nie znajdzie człowieka... Jubileusze są po to, by pamiętać, nie zapominać o pewnych sprawach. To okazja do wdzięczności” - mówił pastor W. Andrzej Bajeński we wstępie do kazania, którego główną treścią były najwyższe wartości w życiu człowieka wierzącego, a mianowicie: Bóg, Ewangelia, człowiek.

Społeczność Chrześcijańska w Radomiu zgromadza się w wynajętych pomieszczeniach przy ul. Żeromskiego 75. Modlą się gorliwie, by mieć własną siedzibę. Marząc o niej, upatrzyli już nawet budynek w centrum miasta. - Gdyby Bóg podarował nam to miejsce, byłby to cud i dowód Jego wielkiej miłości – zwierza się pastor Tytus Pikalski. N.H.Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna