Słowo i Życie nr 1/2007

Wspólnota Kościołów Chrystusowych

Wala Jarosz

KONIEC ŚWIATA... DZIECKA

Świat Dziecka” - agenda katechetyczna Wspólnoty Kościołów Chrystusowych - po 20 latach (w tym dwa lata w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego) zakończyła swoją działalność. Wśród przybyłych na pożegnalną herbatkę dla współpracowników i wolontariuszy przybyło m.in. troje przedstawicieli naszego zboru [Ursynowskiej Społeczności Ewangelicznej – przyp. red.]: Wiesia Szymczak, Paweł Jarosz i ja.

Skąd nasza obecność? Każdy z nas miał swoje powody:

Paweł był wychowankiem cioci Alicji Lewczuk jeszcze za czasów wcześniejszych niż rok powstania agendy - 1986. Na obozach kościelnych nie raz dał się jej we znaki swoimi psotami.

Ja zawdzięczam Alicji to, że zachęciła mnie do pracy z dziećmi i w pewnym okresie naszego Zboru była to moja główna służba. To u niej zdobywałam szlify katechetyczne na szkoleniach („Świat Dziecka” przygotował do służby w sumie ponad 2000 osób - w kraju i za wschodnią granicą) oraz na konferencjach dla katechetów (było ich trzy, a ja uczestniczyłam w dwóch).

Wiesia też przeszła szkolenie katechetyczne w „Świecie Dziecka”. Konferencję, przynajmniej jedną, również zaliczyła. Praktyczne doświadczenie do pracy z dziećmi zdobywała jednak głównie podczas Wakacyjnych Klubów Biblijnych (WKB), w których uczestniczyła jako wolontariusz. „Świat Dziecka” łącznie przeprowadził 60 WKB - w Polsce i za wschodnią granicą naszego kraju.

Jako Ursynowska Społeczność Ewangeliczna korzystaliśmy z zasobów „Świata Dziecka”, zaopatrując się w niezbędną literaturę oraz pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi. Kilka dziewcząt (płeć męska nie była zainteresowana) z naszego zboru uczestniczyło we wspomnianych już szkoleniach dla katechetów. Zdarzało się też, że to my służyliśmy „Światu Dziecka”. Bywaliśmy pomocą w przygotowywaniu konferencji i szkoleń. Również nasza grupa pantomimy (niestety już nie istniejąca) brała czynny udział w WKB organizowanym przez Społeczność Chrześcijańską przy ul. Puławskiej.

Swoją obecnością na tym pożegnaniu - my i pozostali zebrani - chcieliśmy wyrazić Ali Lewczuk (20 lat pracy w „Świecie Dziecka”) i Iwonce Stawińskiej (15 lat) naszą wdzięczność i szacunek za wykonywaną przez nie służbę. Wierne do końca - wbrew wszelkim przeciwnościom. A korony odbiorą w niebie.

Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna