Słowo i Życie nr 1/2007


Nina Hury

Realna Nadzieja zainaugurowana

Po kilkumiesięcznych przygotowaniach projekt „Realna Nadzieja” został oficjalnie zainaugurowany 7 stycznia 2007 roku w Warszawie. Okolicznościowe nabożeństwo odbyło się w Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 71. Wśród ponad 300 uczestników było wielu pastorów i liderów z różnych, nie tylko warszawskich Kościołów i zborów.

Nabożeństwo prowadzone było przez pastora W. Andrzeja Bajeńskiego. Genezę projektu prezentowali: Łukasz Bajeński i Rafał Piekarski. Nasz kraj przechodzi ogromne zmiany, zwłaszcza w sferze wartości. Nowym możliwościom i rosnącym oczekiwaniom towarzyszy poczucie narastającej duchowej pustki, niepewności jutra i zagubienia. Dla większości Polaków Chrystus nie jest postacią realną. Słyszeli o Nim, ale pozostaje On kimś z przeszłości. Jest absolutem, ale nie ma przełożenia na codzienne życie. Jednak ci, którzy poznali Go osobiście, wiedzą, że w Nim jest obfite życie i nadzieja, która nie przemija, pomimo zmian i przyspieszenia, w którym żyjemy. W Nim jest naprawdę realna nadzieja na dziś i na jutro.

logo RNO co chodzi w projekcie „Realna Nadzieja”? O przedstawienie Jezusa jako realnej nadziei dla współczesnego Polaka. W sposób współczesny i zrozumiały. W naszym kraju są bowiem miliony ludzi, którzy realnie Go nie znają. To również platforma prezentacji tego, co jako chrześcijanie mamy w Polsce najlepszego. To polski projekt, stworzony przez ludzi wywodzących się z różnych środowisk chrześcijańskich, którym zależy na tym, aby każdy Polak miał szansę dowiedzieć się, że w zmieniającym się świecie jedyną odpowiedzią na poszukiwania człowieka jest osoba Jezusa Chrystusa. Ich wspólnym mianownikiem jest Jezus Chrystus, nie religia.

Projekt obliczony jest na 7 lat. Jego strategia sprowadza się do mobilizowania chrześcijan do podejmowania inicjatyw ewangelizacyjnych pod wspólnym hasłem i logo, promowania osoby Jezusa Chrystusa poprzez najróżniejsze działania i współczesną prezentację Ewangelii, kreowanie poszanowania dla różnorodności wśród naśladowców Chrystusa. Przewiduje się przygotowanie 500 tys. pakietów ewangelizacyjnych (Ewangelia Jana, specjalny magazyn i lokalny folder), które jeszcze w tym roku trafią do polskich domów.

Pomysłodawcą i inicjatorem tego projektu był Johan Lukasse. Zabierając głos podczas uroczystości inauguracyjnej dzielił się on m.in. swoimi doświadczeniami z podobnej akcji w Belgii. Podkreślał duchowy aspekt tego przedsięwzięcia. Wspominał, jak bardzo zjednoczyło to chrześcijan w Brukseli, gdy spotykali się na wspólna modlitwę najpierw raz w miesiącu, a potem w każdy piątek o godzinie 6 rano. Ten projekt bardzo ich mobilizował do spontanicznego działania i dodawał odwagi w przyznawaniu się do swojej wiary i publicznym mówieniu o niej. Opowiadał o podejmowanych przez nich akcjach: od kawiarń nadziei dla bezdomnych po koncerty w ambasadach i wykwintne obiady dla biznesmenów. „To polski projekt, pod polskim przywództwem, a my będziemy się o was modlić” – reasumował Johan Lukasse, człowiek którego Bóg użył, aby zainspirować nas, Polaków, do tego wysiłku organizacyjnego.

Słowem Bożym, na temat nadziei właśnie, usługiwał pastor W. Andrzej Bajeński (patrz „Podziel sie nadzieją”)

Końcowym elementem nabożeństwa była modlitwa pastorów nad zespołem koordynująco-redakcyjnym magazynu „Realna Nadzieja”, który tworzą: Włodzimierz Tasak, Władysław Dwulat, Rafał Piekarski i Łukasz Bajeński.

Projekt „Realna Nadzieja” ma własną stronę internetową – ważne narzędzie w jego realizacji: www.realnanadzieja.pl

Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna