Słowo i Życie nr 1/2007Dlaczego Realna Nadzieja?

Otwarcie się Polski na świat sprawiło, że w naszym społeczeństwie tradycyjne systemy wartości, oparte na pojęciach takich jak patriotyzm i religijność, ustępują miejsca komercjalizacji i sekularyzacji. Nowym możliwościom i rosnącym oczekiwaniom towarzyszy narastające poczucie duchowej pustki oraz niepewności co do przyszłości. To szczególny okres w historii naszego kraju i odpowiedzialnością chrześcijan jest wskazywanie na wartości nieprzemijające.

Jezus Chrystus wprawdzie znany jest Polakom, ale głównie jako postać religijna i historyczna. Niewielki odsetek mieszkańców naszego kraju postrzega Chrystusa jako kogoś, kto ma związek z ich codziennym życiem, wartościami i dążeniami. Dla naśladowców Chrystusa jest to fakt bolesny, gdyż to właśnie Chrystus i osobista relacja z Nim dokonuje transformacji w życiu jednostki, rodziny, społeczeństwa, wnosi sens życia i napawa nadzieją. Projekt Realna Nadzieja powstał w sercach ludzi, którzy tego doświadczyli i pragną dzielić się tym z innymi.

Cel

Naszym wspólnym mianownikiem jest osoba Jezusa Chrystusa, a nie religia. Twórcy i organizatorzy projektu wywodzą się z różnych środowisk chrześcijańskich. Różnimy się od siebie na wiele sposobów, ale naszym wspólnym celem jest przedstawienie społeczeństwu polskiemu Chrystusa, jako realnej nadziei dla współczesnego człowieka. „Poznawać i czynić Go znanym” to nasze motto. Działając wspólnie, zamierzamy w następnych siedmiu latach, różnymi sposobami dotrzeć z przesłaniem nadziei do 14 mln polskich domów.

Chcemy, by Polacy mieli szansę dowiedzieć się, że w zmieniającym się świecie odpowiedzią na ich poszukiwania jest osobista więź z Jezusem Chrystusem. Chodzi nam o to, aby zarówno na forum publicznym jak i w prywatnych rozmowach zrobiło się głośno na temat Jego osoby, „byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany” - jak pisał apostoł Paweł.

Strategia i kierunki działania

Ten cel zamierzamy realizować poprzez:

  • mobilizację chrześcijan z różnych nurtów do podejmowania i rozwijania inicjatyw ewangelizacyjnych pod wspólnym hasłem i logo

  • promocję działań przyczyniających się do poznana wania osoby i dzieła Jezusa Chrystusa

  • praktyczne sposoby współczesnej prezentacji Ewangelii

  • kreowanie poszanowania dla różnorodności wśród naśladowców Chrystusa

Wspólne hasło i logo sprawi, że niezależne, lokalne przedsięwzięcia chrześcijan z różnych środowisk, przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości, będą się wzajemnie promować, propagując całość projektu. Dzięki temu działania te będą bardziej widoczne i skuteczne, a szeroka skala całego projektu umożliwi skupienie zasobów, niezbędnych do stworzenia nowych, współczesnych i unikatowo polskich prezentacji Ewangelii, które trafią w ręce ludzi oddanych idei nowej ewangelizacji.

Kreując poszanowanie dla różnorodności środowisk chrześcijańskich, przede wszystkim wskazywać będziemy na nasz wspólny cel – poznanie i promocję Chrystusa, a jednocześnie przyczynimy się do budowania „jedności w różnorodności”.

Prezentacja projektu

Inauguracja odbyła się 7 stycznia 2007 w Warszawie. Prezentacja projektu miała miejsce również w innych miejscowościach: Krakowie, Tomaszowie Mazowieckim, Koszalinie, Kołobrzegu, Gdyni, Gdańsku, Dąbrowie Górniczej, Poznaniu, Płocku, Radomiu, Wrocławiu.

Twórcy projektu gotowi są przyjechać z prezentacją do każdej miejscowości, gdzie znajdą sie zainteresowani duszpasterze, przywódcy lokalnych wspólnot i chrześcijańskich organizacji.
[Oprac. red. na podstawie www.realnanadzieja.pl]Copyright © Słowo i Życie 2007