Słowo i Życie nr 2/2005


Towarzystwo Biblijne na Marszałkowskiej

Po prawie sześćdziesięciu latach przy ul. Nowy Świat 40 i niemal półrocznej działalności w tymczasowej siedzibie, księgarnia Towarzystwa Biblijnego działa już przy Marszałkowskiej 15 A w Warszawie. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się 13 maja 2005 roku.

W imieniu Towarzystwa Biblijnego gości powitała dyrektor Małgorzata Platajs, podkreślając modlitewny i dziękczynny charakter spotkania. Wyraziła też radość, że w wielkim dziele rozpowszechniania Słowa Bożego wspiera ich na co dzień tak wielu ludzi: modlitwami, wiedzą i środkami materialnymi, a przede wszystkim głosząc i upowszechniając Pismo Święte.

Przewodniczący Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce ks. bp Zdzisław Tranda, który m. in. podziękował władzom warszawskiej Gminy Centrum za przychylność i udostępnienie lokalu, a pracownikom Towarzystwa za ich wielką dodatkową pracę, związaną z przeprowadzkami i urządzeniem nowej siedziby, ale przede wszystkim za radość z nowych wyzwań i za niezachwianą nadzieję, że to, co robią, nie jest daremne w Panu.

Nową siedzibę poświęcono na chwałę Bożą i pożytek ludzi, prosząc o błogosławieństwo dla tych, którzy będą tu przychodzić, jak i dla tych, którzy będą tu pracować.

Aktu poświęcenia dokonali przedstawiciele czterech Kościołów: Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego oraz Rzymskokatolickiego, których parafie sąsiadują z nową siedzibą Towarzystwa Biblijnego. Na zakończenie krótką modlitwę odmówił i błogosławieństwa zgromadzonym udzielił ks. bp Z. Tranda.

Towarzystwo Biblijne w Polsce potrzebuje różnorodnego wsparcia, a przede wszystkim modlitw ludzi, którzy wiedzą, jak wielkie znaczenie dla doczesnego i wiecznego życia każdego człowieka ma Pismo Święte - Słowo Boże.

Cieszymy się, że Biblia znów ma w Warszawie swój „sklep specjalistyczny”. (red.)

Copyright © Słowo i Życie 2005
Słowo i Życie - strona główna