Słowo i Życie nr 2/2005


V Sosnowiecki Dzień Biblii

Dzień Biblii obchodzony był w Sosnowcu w tym roku po raz piąty. Data była nietypowa - 23 kwietnia. W jakimś sensie był kontynuacją ubiegłorocznego, gdyż zasadniczym punktem był wernisaż wystawy „Biblia – Księgą ksiąg – cz. II” w Muzeum w Sosnowcu. Wzięło w nim udział około 200 osób. Wśród uczestników byli m.in. przedstawiciele władz miejskich, duchowni różnych wyznań (w tym Prezbiter Naczelny naszego Kościoła pastor W. Andrzej Bajeński), delegacja Towarzystwa Biblijnego w Polsce, przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej - współorganizatora Sosnowieckich Dni Biblijnych.

Najcenniejszy eksponat tegorocznej wystawy to faksymile pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga. Życiorys Jana Gutenberga i historię jego wynalazku w kontekście drukowania Biblii, dzieje egzemplarza z Pelplina i wykonanie jego faksymile przedstawił w bardzo ciekawy sposób Tadeusz Serocki - wicedyrektor Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”. Wernisażowi towarzyszył minirecital pieśni inspirowanych Pismem Świętym w wykonaniu Małgorzaty Lasoty (sopran) przy akompaniamencie Magdaleny Świtaj (fortepian).

Dla człowieka nie ma ważniejszej księgi niż Biblia, gdyż tylko w niej znajdujemy Bożą odpowiedź na problemy naszego życia. Jest to szczególny list, który napisał Stwórca do swojego stworzenia. (...) Głównym jednak przesłaniem Sosnowieckiego Dnia Biblii jest zachęta, by sięgać po tę Księgę ksiąg – Biblię w swoim codziennym życiu... – mówił m.in. pastor Henryk Rother-Sacewicz - inicjator Sosnowieckich Dni Biblijnych, wieloletni członek Komitetu Krajowego Ekumenicznych Dni Biblijnych, pastor Kościoła Chrystusowego w Sosnowcu. 

[Oprac. N.H. na podstawie notatki nadesłanej przez H.R.S.]

Copyright © Słowo i Życie 2005
Słowo i Życie - strona główna