Słowo i Życie nr 2/2005

Nina i Bronisław Hury

Od redakcji

Wniebowstąpienie Pana Jezusa i zesłanie Ducha Świętego to dwa nowotestamentowe wydarzenia, które w dzisiejszym świecie stają się coraz bardziej zapomniane. Wniebowstąpienia nasze kalendarze nie odnotowują wcale. Pamiątkę Zesłania Ducha Świętego nazywa się Zielonymi Świętami, przypisując im charakter bardziej ludowy i rolniczy niż chrześcijański. A przecież te dwa wydarzenia najdobitniej świadczą o istocie i duchowym charakterze naszej chrześcijańskiej wiary.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa było krzepiące dla uczniów, a nam przypomina, że nie musimy obawiać się śmierci. Wciąż w pełni nie wiemy, co jest poza jej zasłoną, ale nie jest to ostatni akt bytu człowieka. Zrozumiale brzmią teraz słowa Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”. (J 11,25 - BT).

Wniebowstąpienie Pańskie otworzyło nową, niebiańską perspektywę dla naszej egzystencji. Nasze życie wykracza poza znaną nam ziemską rzeczywistość. Teraz lepiej rozumiemy obietnicę Jezusa: „Idę przygotować wam miejsce” (J 14,2) oraz „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie”. (J 16,7-8 - BT ).

W Dniu Pięćdziesiątnicy obiecany Pocieszyciel - Duch Święty przyszedł do nas. Od każdego z nas jednak zależy, na ile korzystamy z tego, na ile pozwolimy Mu działać w naszym życiu. Od nas zależy, czy w ogóle obchodzą nas sprawy duchowe, czy ograniczamy się tylko do bytu materialnego.

Choroba i śmierć papieża Jana Pawła II skłoniła wielu do myślenia o rzeczach ostatecznych, o sensie życia i cierpienia, do poszukiwania trwałych wartości, a też konkretnych poczynań: wybaczania i pojednania. Mamy nadzieję, że wiele drzwi zostanie otwartych dla Chrystusa. Że wielu pozwoli, by Duch Święty prowadził ich przez życie. Że częściej będziemy sięgać po Pismo Święte. „Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki” (1 P 1,24). Tyle w nas wartości nieprzemijających, ile w nas Słowa Pana – konkluduje pastor W. Andrzej Bajeński w „Refleksjach okołopapieskich”.

Zachętą do sięgania po Pismo Święte są też organizowane w maju od kilkunastu już lat Ekumeniczne Dni Biblijne. W tegorocznym okolicznościowym Słowie czytamy m.in.: Biblia nie jest jedynie dla ekspertów, ale dla każdego, kto poszukuje sensownego i szczęśliwego życia, opartego na Bożej woli. Jest środkiem łaski, dzięki której rodzi się nowe życie. Wielkie zasługi w rozpowszechnianiu Biblii ma Towarzystwo Biblijne w Polsce – zaprasza do nowej siedziby księgarni przy ul. Marszałkowskiej 15 A.

Pan Jezus przestrzegał i zachęcał: „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mt 7,13-14). Podążanie za Chrystusem nie jest łatwe. Ale to jedyna droga wiodąca do życia wiecznego. „Rozmowy na wąskiej drodze” to rozważania pastora Z. Tarkowskiego o codziennej autentycznej obecności Jezusa w życiu, o wynikającej z tego przemianie.

Rzadko poruszamy w naszym czasopiśmie tematykę historyczną. Ale tym razem, relacjonując inicjatywę Społeczności Chrześcijańskiej w Sandomierzu, przypominamy epokowe wydarzenie sprzed 435 lat - podpisanie Ugody Sandomierskiej. Wiele się zmieniło przez te lata, ale wciąż aktualne pozostają niektóre jej sformułowania, na przykład: Puszczamy w wieczystą niepamięć wszelkie nieporozumienia i spory, które przeszkadzały dotąd rozwojowi Ewangelii... (...) Podawszy sobie uroczyście prawe ręce, święcie przyrzekliśmy zachować stale pokój w wierze i popierać go z każdym dniem więcej ku zbudowaniu Kościoła, a unikać wszelkich powodów do niezgód. Wreszcie obowiązujemy się nie szukać własnych korzyści; lecz jako przystoi prawdziwym sługom Bożym - chwały Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa przez krzewienie słowem i czynem prawdy ewangelicznej...

Zapraszamy do lektury i życzymy dobrego lata. 


Copyright © Słowo i Życie 2005
Słowo i Życie - strona główna