Słowo i Życie nr 2/2005


List Kondolencyjny

Łączymy się ze wszystkimi pogrążonymi w smutku z powodu śmierci papieża Jana Pawła II.

Karol Wojtyła był wybitnym człowiekiem, który jako Papież wywarł ogromny wpływ na naszą epokę.
Jego autorytet sięgał daleko poza granice własnej, chrześcijańskiej rodziny wyznaniowej.
Nasz szacunek jest tym większy, że Jan Paweł II był naszym rodakiem.
Wyznawcy Kościołów Chrystusowych będą szczególnie pamiętać słowa zachęty do czytania Pisma Świętego oraz nawoływanie: „Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi, nie bójcie się otworzyć na Chrystusa,
bo tylko Chrystus jest właściwą odpowiedzią na sens życia, na sens ludzkiego działania”.

Modlitwą i pragnieniem serc naszych pozostaje, by zstąpił Duch Boży i odnowił oblicze tej ziemi, i całej ziemi.


W imieniu Rady Krajowej
Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Prezbiter Naczelny
Pastor W. Andrzej Bajeński

Warszawa, 4 kwietnia 2005