Słowo i Życie nr 2/2005


Piotr Karel

Najtrwalsza wartość

„Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszere wam zostało zwiaslka chwała jego jak kwiat trawy.
Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki.
A jest to Słowo, które trwa na wieki” (1P 24,25).

Niewątpliwie tematem numer jeden w ostatnich miesiącach była śmierć a potem pogrzeb papieża Jana Pawła II. Z ogromnym zainteresowaniem świat śledził relacje płynące z Watykanu. Pogrzeb naszego Rodaka był największy w historii. Tysiące, tysiące, ludzi zgromadzonych na placu św. Piotra i przylegających ulicach w Rzymie, jak również około miliarda ludzi zgromadzonych przed telebimami na ulicach, placach, kościołach oraz przed odbiornikami telewizyjnymi na całym świecie.

A potem czas nowego konklawe. 19 kwietnia wybrano nowego papieża, niemieckiego kardynała Josepha Ratzingera, który przybrał imię Benedykta XVI. Trochę przykro było Polakom wiwatować na cześć nowego papieża. Ale taka jest kolej rzeczy: „Umarł król, niech żyje król".

Mali czy wielcy, biedni czy zamożni, prości czy wykształceni - wszyscy przemijamy i wszyscy musimy kiedyś stąd odejść. „Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa"- powiada apostoł Piotr. To zaś, co trwa na wieki, to Słowo Pana! Jezus powiedział: „ Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa moje nie przeminą" (Mt. 24,35). Podobnie jak On sam: „wczoraj i dziś, ten sam i na wieki" (Hbr 13,8). Jezus Chrystus żyje na wieki i każdy, kto spełnia Jego wolę, żyć będzie na wieki razem z Nim. Miesiąc maj jest miesiącem Biblii, wciąż jeszcze mało znanej i czytanej w naszym kraju. Choć chlubimy się chrześcijańskimi korzeniami sięgającymi tysiąclecia, nie możemy być usatysfakcjonowani znajomością „Słowa, które darzy życiem". Minęło już niemalże 40 lat, gdy z okazji 1000-lecia chrztu Polski została wydana tzw. Biblia Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, apelował o to, by Biblia znalazła się pod każdą strzechą polską, by była czytana i mogła stać się błogosławieństwem dla naszego narodu. Czy jednak tak się stało?

Dziś mamy nowy apel. Specjalna Biblia z osobistym błogosławieństwem Jana Pawła II ma być tą księgą w każdym domu czytaną i rozważaną. W dedykacji Jan Paweł II napisał: „ Z serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają Słowo Boże" (Watykan, 19 marca 2005 r.). To piękna zachęta do czytania Pisma Świętego – najlepszego sposobu na wypełnienie testamentu naszego wielkiego Rodaka. Czy jednak tak się stanie? Czas pokaże!

Copyright © Słowo i Życie 2005
Słowo i Życie - strona główna