Słowo i Życie - numer 4/2003    Adam Duliński
    Maciek Liziniewicz

ZjazzD
Zakościele 2003

Powszechnie wiadomo, jak ważna w życiu chrześcijan jest wspólnota i poczucie jedności. Świadomość łączącej nas więzi buduje, wzmacnia w wierze i motywuje do działania. W Biblii wiele razy znajdujemy zachętę do wspólnej modlitwy i rozważania Słowa Bożego. Budowanie wzajemnych relacji to po prostu razem spędzony czas, chociażby wspólne posiłki, o których też czytamy w Piśmie.

Potrzeba wspólnego przebywania i wspierania się nawzajem jest szczególnie wyraźna wśród młodzieży. Trudno jest dzisiaj być młodym chrześcijaninem. Presja otoczenia i wyzwania, jakie stawia przed nami codzienna rzeczywistość, sprawiają, że często musimy bronić własnej tożsamości. Istotnym elementem tych zmagań jest przekonanie, iż nie jesteśmy w tej walce osamotnieni.

Dlatego też wśród liderów młodzieży Chrześcijańskiej Społeczności w Warszawie zrodził się pomysł zorganizowania Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Kościoła Zborów Chrystusowych. Takie doroczne spotkania mają wieloletnią tradycję w większości chrześcijańskich wspólnot. To dobra i słuszna tradycja. Pozwala na budowanie nowych więzi oraz umacnianie i utrwalanie już istniejących. Poza tym stwarza okazję do wymiany doświadczeń, co inspiruje do dalszych wysiłków. Zjazd (nazwaliśmy go „ZjazzD”) odbył się w dniach 8-10 listopada 2003 roku w Zakościelu, w ośrodku Fundacji PROeM.

Wersetem przewodnim zjazdu były słowa apostoła Pawła: „Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży ” (1 Kor 3,23).  Zaproszeni wykładowcy: Kazimierz Barczuk, Krzysztof. Zaręba, Zbigniew Tarkowski oraz Rafał Piekarski pomagali nam zrozumieć istotę naszej tożsamości, jedności oraz wzajemnych relacji. Warsztaty na temat ewangelizacji „trudnych” ludzi prowadził Jacek Konicki, ewangelista ChS w Warszawie z wieloletnim doświadczeniem w służbie wśród więźniów. O pracy z niepełnosprawnymi mówili Mariola i Krzysztof Zarębowie  - przedstawiciele Fundacji „ Joni & Friends” Polska. O czystości przedmałżeńskiej mówiła Pavlina Suchankova - pedagog specjalny, zajmująca się też  poradnictwem w ChS Warszawa. Wiedzą o Izraelu dzielił się z nami pastor K. Barczuk -dyrektor Fundacji „Chewra”, a o kreatywności w naszych codziennych relacjach mówił Rafał Piekarski - pracownik Fundacji PROeM. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się warsztat Andrzeja Wardzińskiego, który w kuchennym zapleczu prezentował tajniki kuchni żydowskiej.

W trakcie tego trzydniowego spotkania odbyły się aż cztery koncerty. Pierwszą część sobotniego wieczoru wypełniły refleksyjne utwory Joanny Rzyczniok, pozostałą - chilloutowe dźwięki DJ’a Jassovah w kawiarence. W niedzielę gościliśmy hip hopowy zespół Misterium Verbi i zespół muzyczny ChS Warszawa, który prowadził nas w wieczornym uwielbieniu.

Mieliśmy niepowtarzalną okazję uczestniczenia w naszym zjazdowym nabożeństwie. Było też listopadowe ognisko o poranku. Można było zaopatrzyć się w literaturę i płyty z muzyką chrześcijańską. Była również okazja do spacerów, długich rozmów w kawiarence i poznawania ludzi. W celu bliższego poznania się, nawiązania bliższej współpracy i podjęcia wspólnych działań na najbliższy rok, liderzy młodzieżowi z różnych zborów mieli swoją roboczą sesję.

Uczestników było około 160. Zjechali z różnych miejscowości, a znakiem rozpoznawczym były przywiezione przez poszczególne grupy herby-proporce.

Całe to przedsięwzięcie mogło się odbyć dzięki sponsorom i zaangażowaniu wielu przychylnych nam osób. W imieniu uczestników zjazdu składamy Wam wyrazy wdzięczności i uznania.

Naszym pragnieniem jest kontynuowanie tego rodzaju dorocznych spotkań młodzieży. Jeśli Bóg pozwoli, spotkamy się w przyszłym roku. Dołożymy wszelkich starań, aby było to kolejne niezapomniane przeżycie dla jeszcze większej liczby młodych ludzi.

Copyright © Słowo i Życie 2003
Słowo i  Życie - strona główna