Słowo i Życie - numer 4/2003


Henryk Rother-Sacewicz

Kołobrzeg - Prace nad ekumenicznym przekładem  pisma Świętego

Pod auspicjami Towarzystwa Biblijnego w Polsce od paru lat trwają prace nad nowym, ekumenicznym przekładem Pisma Świętego, podjęte z myślą, by Boże Słowo było Księgą jednoczącą chrześcijan. Biorą w nich udział przedstawiciele jedenastu Kościołów. Kościół Zborów Chrystusowych reprezentowany jest przez prezb. Henryka Rother-Sacewicza. W 2001 r. zostały zakończone prace nad Nowym Testamentem, który drukiem ukazał się w październiku tegoż roku.

Od czerwca 2002 r. trwają prace Zespołu Konsultantów Kościelnych nad tekstem Starego Testamentu. Zostały już opracowane i przyjęte księgi: Rodzaju, Sędziów, 1 Samuelowa, Hioba, Kaznodziei Salomona (Koheleta), Pieśń nad Pieśniami. Zespół spotyka się zwykle dwa lub trzy razy w miesiącu. Przed przerwą wakacyjną zrodziła się myśl, by zorganizować sesję wyjazdową, która nie tylko zintensyfikowałaby pracę, ale sprzyjała też integracji Zespołu.

W związku z zaproszeniem do udziału w XLI Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich 17 i 18 września w Koszalinie, zdecydowaliśmy się na sesję w Kołobrzegu, w siedzibie zboru naszego Kościoła. W dniach 12-16 września 2003 pracowaliśmy tam nad tekstem księgi proroka Izajasza. Tym razem w pracach Zespołu brał też udział ks. prof. Carlo Buzzetti – przedstawiciel Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych (UBS), będący koordynatorem ds. narodowych ekumenicznych przekładów Pisma Świętego.

W niedzielę, 14 września 2003 r. Zespół Konsultantów usługiwał miejscowemu Zborowi. Niedziela ta została tu ogłoszona „Dniem Biblii”, a nabożeństwo koncentrowało się na temacie „Biblia Słowem Boga”. Wspaniale w temat wpisywały się pieśni śpiewane w trakcie nabożeństwa. Barbara Enholc-Narzyńska, Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce, mówiła o działalności Towarzystwa oraz o pracach nad ekumenicznym przekładem Pisma Świętego. Kazanie (w oparciu o tekst Łk 8,4-21) wygłosił ks. dr Mirosław Kiedzik – redaktor naukowy i przewodniczący zespołu redakcyjnego ekumenicznego przekładu Pisma Świętego, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Po nabożeństwie, w sali społecznościowej można było obejrzeć wystawę różnych wydań Biblii (w tym w językach oryginalnych, tj. hebrajskim i greckim) oraz nabyć wydawnictwa  Towarzystwa Biblijnego, m.in. „Nowy Testament w przekładzie ekumenicznym” oraz „Pieśń nad pieśniami” z ewentualnym autografem tłumacza ks. dra Krzysztofa Bardzkiego.

W imieniu Zespołu Konsultantów bardzo dziękuję zborowi w Kołobrzegu, a zwłaszcza pastorowi Piotrowi Karelowi, za serdeczne przyjęcie i stworzenie wspaniałej atmosfery do pracy.

Copyright © Słowo i Życie 2003
Słowo i  Życie - strona główna