Słowo i Życie - numer 4/2003           
            Nina i Bronisław Hury

Potrójne Święto w Białej Podlaskiej

16 listopada w zborze KZCh „Zbawienie w Jezusie” w Białej Podlaskiej odbyło się szczególne Święto Dziękczynienia. Jak co roku dziękowano za Boże błogosławieństwo w plonach na polach, w sadach i ogrodach, za liczne błogosławieństwa jakie Pan udzielał w minionym roku w różnych dziedzinach życia. Jednak szczególną okazją do wdzięczności Bogu były trzy rocznice, jakie zbiegły się w tym roku w życiu pastora Piotra Bronowickiego seniora. Ponadto podczas tej uroczystości dokonano ordynacji na pastora braci: Krzysztofa W. Michaluka i Roberta Sosidko. Było więc to święto wdzięczności za błogosławieństwa w przeszłości oraz uroczysta prośba do Boga o błogosławieństwo sług młodego pokolenia. Okazja do wdzięczności za to, co minęło, i ufne spoglądanie w nieznaną przyszłość. Sala przeznaczona na 100 osób pękała w szwach, a około trzydzieści osób musiało zadowolić się miejscem stojącym.

Uroczystość prowadził pastor zboru Piotr Bronowicki jun. Rozpoczynając nabożeństwo zachęcił wszystkich obecnych do powitania i uwielbienia najważniejszej Osoby, która zaszczyciła swoją obecnością tę uroczystość - Pana Jezusa Chrystusa. Zespół muzyczny  poprowadził nas w radosnym, żywiołowym uwielbieniu. Starzy i młodzi, dzieci, dorośli oraz babcie i dziadkowie śpiewali dostojne hymny i radosne refreny, klaszcząc w dłonie. Ta społeczność jest wyjątkowo rozśpiewana i radosna.

Słowem Bożym usłużył Prezbiter Naczelny KZCh pastor W. Andrzej Bajeński. Mówił o tym, że „dobrze jest dziękować Panu” (Ps 92). Wdzięczność wierzących skierowana jest w dwu kierunkach: ku Bogu, od którego wszystko pochodzi, a następnie ku ludziom, wśród których żyjemy. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele zachęt do wyrażania wdzięczności i uwielbienia dla Boga, ale nie ma w nim nakazu obchodzenia jesienią Święta Dziękczynienia. To raczej potrzeba serca, a nie Bożego polecenia. Wdzięczności bowiem nie można nakazać, ale trzeba się jej uczyć i praktykować, a jednym ze sposobów jest właśnie Święto Dziękczynienia.

Następna część uroczystości związana była z osobą pastora Piotra Bronowickiego sen. Rok 2003 to trzykrotny jego jubileusz: 55. rocznica ślubu, 45-lecie służby pastorskiej i 25 lat posługiwania zborowi w Białej Podlaskiej. Jego syn w ciepłych słowach przypomniał jego drogę życiową: od przyjazdu do Polski w ramach repatriacji w 1956 roku, przez Białogard, Olsztyn i Ostródę, do przybycia do Białej Podlaskiej w roku 1977. Dzięki jego służbie powstał tu zbór, formalnie zarejestrowany w roku 1988, liczący dziś około 100 członków. Tę część służby Pastora Seniora miejscowi zborownicy znają z autopsji. Były podziękowania, życzenia i kwiaty, wzruszające słowa i łzy wdzięczności.

Trzecia część tej uroczystości to ordynacja na pastora braci: Krzysztofa W. Michaluka (pastora młodzieżowego) i Roberta Sosidko (kierownika stacji misyjnej w Międzylesiu). Pastor Piotr Bronowicki jun. przedstawił ich życiorysy, drogę wiary i służby. Następnie pastor W.A. Bajeński wyjaśnił, jak rozumiemy ordynację na pastora w świetle Bożego Słowa i kościelnej praktyki. Ordynacja to rozpoznanie przez Kościół Bożego powołania oraz upoważnienie i modlitwa o Boże prowadzenie w tej służbie. Służba pastorska wykracza poza spraw
y zborowe, dlatego objęcie tej funkcji podlega wcześniejszej akceptacji na forum Kolegium Pastorów. Ordynacyjną modlitwę poprowadzili pastorzy: Piotr Bronowicki sen., Piotr Bronowicki jun., Aleksander Żegunia oraz W. Andrzej Bajeński.

A potem jeszcze kolejna pieśń, uwielbienie Boga z majętności poprzez kolektę, ogłoszenia i uroczystość zakończona. Czas na życzenia, witanie się, rozmowy. Wspólny posiłek, rozmowy przy stołach i czas wracać do domów. Piękne chwile trwają tak krótko. To przedsmak tego, co czeka nas u Pana. A tymczasem codzienny trud i zmagania tu na ziemi, wierność Bogu w sprawach małych i wielkich. I nie jest to trud daremny.


Biała Podlaska - ORDYNACJE PASTORSKIE

Krzysztof W. Michaluk

Urodzony 15.12.1974 r w Hajnówce. Tam ukończył szkołę podstawową i średnią.
W 1990 r. poznał osobiście Jezusa Chrystusa i zainspirowany Jego mocą i wielkością zaczął Mu służyć. Po chrzcie w roku 1993. został członkiem Kościoła Bożego w Chrystusie w Hajnówce. Od samego początku angażował się czynnie w życie kościelne: obsługa sprzętu nagłaśniającego, służba techniczna, udział w grupie uwielbiającej, pomoc liderowi młodzieżowemu. W 1994 r. został liderem grupy uwielbiającej, a w 1998 diakonem tego zboru. Ukończył Szkołę Biblijną, prowadzoną przez Kościół Boży w Chrystusie w Warszawie.
W latach 1996-2001odbył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje jako inżynier-programista.
W 2001 r. ożenił się z Esterą Bronowicką.
Od roku 2000 należy do Kościoła Zborów Chrystusowych w Białej Podlaskiej. Jest liderem grupy uwielbiającej. Aktualnie pełni obowiązki pastora młodzieżowego.
Jego służbę cechuje oddanie sprawie Bożej, dynamizm i skuteczność w działaniu, pomysłowość i innowacja.

Robert Sosidko

Urodzony 20.08.1972 r. w Białej Podlaskiej, gdzie spędził dzieciństwo i dorastał w rodzinie katolickiej. Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie usłyszał w trakcie służby wojskowej w Warszawie, podczas przepustki. Chociaż Boga nie szukał, On dał mu się znaleźć i przemienił całe jego dotychczasowe życie. Zainteresowanie Bogiem i Jego Słowem przyniosło spełnienie Jego poleceń i w roku 1992 przyjął w Białej Podlaskiej chrzest wiary. Już w 1993 r. zaczął udzielać się aktywnie w grupie uwielbiającej, a także w służbie ewangelizacyjnej odwiedzającej zakład Karny. W lutym 1994 r. zawarł związek małżeński z siostrą w Chrystusie z miejscowego zboru Iwoną. Trzy lata później Pan Bóg obdarował ich synem Beniaminem. Od 1995 r. usługuje w zborze Słowem Bożym. W 2002 r. ukończył Korespondencyjne Studia Biblijne ChIB w Warszawie. Obecnie kontynuuje naukę w Dyplomowym Studium Biblijnym. Studia poszerzyły jego wiedzę biblijną i zachęciły do jeszcze większego oddania się służbie Bogu. W roku 2003 został powołany na kierownika stacji misyjnej w Międzylesiu.

Copyright © Słowo i Życie 2003
Słowo i  Życie - strona główna